Diecezjalne rozpoczęcie „Synodu o synodalności”

17 października 2021 roku, bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie

W niedzielę 17 października w diecezji warszawsko-praskiej zainaugurowany zostanie „Synod o synodalności”. O godzinie 7:30 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika Mszy Świętej będzie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński, a koncelebrował biskup pomocniczy Jacek Grzybowski wraz z przedstawicielami duchowieństwa diecezjalnego. Tym samym rozpocznie się lokalny etap procesu synodalnego, który potrwa do października przyszłego roku.

Uroczystego otwarcia XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” dokonał 9 października w Rzymie papież Franciszek. Zaproszeni do udziału w Synodzie są nie tylko biskupi z całego świata. Ojciec Święty pragnie, aby w to dzieło zaangażowali się wszyscy wierni.

Słowo „synod” od początków chrześcijaństwa używano dla określenia wszelkich zgromadzeń w Kościele, których celem było rozeznanie różnych ważnych kwestii doktrynalnych, liturgicznych czy duszpasterskich. Przez wiele wieków synody były zgromadzeniami biskupów, ale Kościół coraz bardziej uświadamia sobie, że ten proces powinien odbywać się przy udziale całego Ludu Bożego. Dokument Przygotowawczy Synodu wskazuje, że synodalność „jest czymś więcej, niż tylko celebrowaniem spotkań kościelnych i zgromadzeń biskupów, czy też kwestią zwykłej administracji wewnętrznej w Kościele; «wskazuje ona na specyficzny modus vivendi et operandi Kościoła, ludu Bożego, który przejawia się i realizuje w sposób konkretny jako komunia we wspólnym kroczeniu, w gromadzeniu się jako zgromadzenie i w czynnym uczestnictwie wszystkich jego członków w jego misji ewangelizacyjnej»”. W Kościele synodalnym każdy powinien wsłuchiwać się w głos pozostałych, a całość wspólnoty powinna być wyczulona na głos Ducha Świętego, abyśmy wszyscy zastanowili się i zrozumieli, „w jaki sposób komunia, która gromadzi w jedności różnorodność darów, charyzmatów i posług, służy misji; Kościół synodalny jest Kościołem „wyruszającym w drogę” jest Kościołem misyjnym, Kościołem otwartych drzwi” (Evangelium Gaudium, n. 46)”.

Głównym pytaniem zwołanego synodu jest: „jak dzisiaj, na różnych poziomach (od Kościoła lokalnego do powszechnego), realizuje się owo „podążanie razem”, które pozwala Kościołowi głosić Ewangelię, zgodnie z powierzoną mu misją, i do podjęcia jakich działań zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali jako Kościół synodalny?”.

17 października to czas rozpoczęcia prac w Kościołach lokalnych. Z materiałów opracowanych w diecezjach poszczególne krajowe konferencje episkopatów przygotują syntezy, które mają zostać przesłane w kwietniu 2022 roku do Sekretariatu Synodu. Następnie do września 2022 roku zostanie opracowany pierwszy dokument roboczy, który będzie podstawą do prac na poziomie kontynentalnym. Owocem tego etapu mają być dokumenty opracowane do marca 2023 roku. Będą one podstawą rozmowy papieża z biskupami podczas Zgromadzeniu Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023 roku. Zgodnie z założeniami kluczowy ma być etap realizacji, czyli „promowanie nowego stylu przeżywania komunii, uczestnictwa i misji Kościoła”.

Synod jest przede wszystkim czasem słuchania. Słuchania siebie nawzajem, tak aby to, co jest istotne w kościołach lokalnych dotarło do kościołów w poszczególnych krajach, kontynentach, a potem do kościoła globalnego. Zachęcam zatem wszystkich po pierwsze do modlitwy w intencji Synodu. Po drugie do zaangażowania w swoich parafiach, wspólnotach, zgromadzeniach zakonnych w ankiety i prace synodalne, które będziemy realizować w najbliższych miesiącach. W imieniu biskupa diecezji Romualda Kamińskiego proszę Was wszystkich oto, abyście gorliwie podjęli trud przejścia przez czas prac na poziomie lokalnym, a potem byśmy nie zapominali o modlitwie w intencji Synodu, który będzie trwał aż do października 2023 roku – mówi biskup Jacek Grzybowski.

Podczas uroczystego otwarcia Synodu w niedzielę 17 października o godzinie 7:30 w katedrze zostanie ogłoszony skład Zespołu odpowiedzialnego za koordynację prac w naszej diecezji.