Życzenia

Pieśń [stąpienia] [Jezusa], [syna] Dawida, 
Panie, [Ty wiesz]

moje serce się nie pyszni, Ojcze mój, któryś jest w niebie   
i oczy moje nie są wyniosłe, matko moja 
nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły, bracia moi 
przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy, siostry moje 
jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza, Ojcze mój 

Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!

rodzie ludzki, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!

całe stworzenie, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!

(na podstawie Psalmu 131)

 

Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku przesyła z Jerozolimy ks. Roman Kamiński