Święto Świętej Rodziny – odpust parafialny 30 grudnia

Święto patronalne Świętej Rodziny w tym roku obchodzimy w niedzielę 30 grudnia. Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. Prałat Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika. Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczystośc odpustową.

Akt oddania się Świętej Rodzinie z Nazaretu

Święta Rodzino z Nazaretu, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i młodzi, kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością. Za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które zamierzają się rozwieść. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Nazaretu, która rozsiewasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych Błogosławieństw. Amen

 

 

 

 

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco Jedyny Boże –
Jezu, Zbawicielu świata –
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –
Jezu, skarbie Świętej Rodziny –

Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny –
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa –
Święty Józefie, czysty mężu Maryi –
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się – bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny –
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego –
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego –
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa –
Święta Rodzino, radująca oczy Boże –
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich –
Święta Rodzino, świątynio Boga –
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego –
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –
Święta Rodzino, uboga i pracowita –
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty –
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców –
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga –
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –

Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –
Bądź nam siłą w walkach i próbach –
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia –
Bądź nam pociechą w niedoli –
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą
w godzinie śmierci –
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu –
Bądź zawsze Opiekunką naszej Parafii –
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych –
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili – 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
 – zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen