Pokłon Trzech Króli/ Mędrców ze Wschodu

Jeden z witraży w naszym kościele przedstawia moment pokłonu Mędrców i złożenia przez nich darów Jezusowi: złota, kadzidła i mirry. Złoto to symbol królewskiej godności, kadzidło – symbol modlitwy i ofiary zaś mirra to symbol cierpienia. Niech ten witraż przypomina nam, żebyśmy nasze życie codzienne, modlitwy, ofiary i cierpienia oddawali Jezusowi.
(Mt 2, 1-2, 9-11) Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.