I Komunia Święta – uroczystość całej rodziny

Maj to czas Pierwszych Komunii Świętych. Również w naszej parafii dzieci kl. III ze SP nr 84, które przygotowywały się do tego sakramentu, przyjęły Pana Jezusa do serca podczas Eucharystii w ostatnią niedzielę. Polecamy modlitwie całej wspólnoty parafialnej zarówno dzieci, jak też rodziców i całe rodziny, gdyż to właśnie wpływ środowiska ma ogromne znaczenie, czy ta Pierwsza Komunia Święta nie będzie ostatnią.

Dzień pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. to dla dziecka niezwykle ważne wydarzenie. To też wyzwanie dla jego rodziców, by pomogli dziecku wejść w pełniejsze życie religijne. Warto zadbać, by długotrwałe przygotowania do tego wydarzenia nie skończyły się wraz ze zdjęciem odświętnej szaty liturgicznej. A przyjęcia Jezusa do serca nie przyćmiły wyszukane prezenty i cała świąteczna oprawa.

Wzór pobożnych dorosłych w otoczeniu dziecka, zaangażowanie rodziców, rzetelna modlitwa i praktyki religijne mają znaczenie dla późniejszego kształtowania się życia religijnego młodego człowieka. Fundament rodziny kształtuje, a praktykowanie życia religijnego naturalnie przygotowuje dziecko do tego sakramentu i pomaga mu na drodze wiary.

Jeśli rodzice na co dzień żyją w przyjaźni z Bogiem, dziecko naturalnie wchodzi w przestrzeń sacrum. Nie trzeba podejmować wielkich starań. Dziecko wpatrzone w swoich najbliższych naturalnie przesiąka atmosferą wiary. Bardzo ważne jest, by rodzice byli przewodnikami w wierze dla swoich dzieci i w codzienności, na bieżąco, tłumaczyli, odpowiadali, wyjaśniali.

W najbliższą niedzielę dzieci ze SP nr 52 przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Wspólne przeżycie tego wielkiego wydarzenia razem z dzieckiem może być wspaniałym świadectwem wiary.