Matka jest ekspertem

Matka jest ekspertem swojego dziecka – usłyszały młode mamy z ust Grażyny Rybak, lekarza specjalisty chorób dzieci, która była gościem na spotkaniu młodych mam. – Matka wchodząc do gabinetu jest dla lekarza największym źródłem informacji o stanie zdrowia dziecka.

MATKA OBECNA jest z dzieckiem cały czas i obserwuje jego rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny. Wszelkie wątpliwości związane z tym rozwojem może konsultować przede wszystkim z lekarzem. Pani doktor zachęcała, by młode matki oprócz wiedzy, którą zdobywają z książek nt. opieki nad dzieckiem, czerpały także z doświadczenia starszych matek i przede wszystkim słuchały swojej matczynej intuicji. – Matka ma największe znaczenie w rozwoju małego dziecka. Jej obecność, troska, zainteresowanie, spojrzenie, dotyk, spokój, miłość sprawiają, że dziecko rozwija się harmonijnie i bez lęku. Jej relacja z dzieckiem wpływa też na jego rozwój duchowy. Mały człowiek w pierwszych latach swojego życia wtulony w mamę pod czułym okiem OBECNEGO OJCA zdobywa potencjał na całe późniejsze życie.
Pani doktor chętnie odpowiadała na liczne pytania, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym i rodzinnym.

W liście do kobiet Jan Paweł II pisał: „Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.”