Nowenna przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wzoru pracowitości

W siódmym dniu nowenny chcemy nasza modlitwa ogarnąć wszystkich mężczyzn, aby wzorem swojego patrona – św. Józefa – szanowali kobiety, służyli im oparciem i pomocą oraz wiernie wypełniali swoje obowiązki. Prosimy za ojców rodzin – niech odpowiedzialnie i z miłością podejmują trud ojcostwa. Modlimy się także za ludzi pracy, aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością.

Z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego:

Praca uczy nas miłości, poczucia zależności, pokory, skłania nas do wzajemnej użyteczności, tworzy społeczność ludzką. W społeczności tej praca zyskuje nowe możliwości rozwoju dla siebie przez uzgadnianie, podział, spotęgowanie zespolonych wysiłków ludzkich. Oto więź społeczna braterstwa ludzi przez pracę. Społeczne znaczenie pracy tkwi nie tylko w więzi tworzącej się między ludźmi, ale głównie w owocach pracy.