Życzenia z Jerozolimy

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Oto my, wieczni pielgrzymi, codziennie przekraczamy granice zła i dobra.

Oto my, wieczni tułacze, codziennie przekraczamy granice cierpienia i radości.

Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.

Oto my, zwycięscy w Chrystusie, codziennie przekraczamy granice śmierci i życia, i na nowo odbudowujemy Królestwo Niebieskie pośród nas.

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami radosnych świąt Wielkiej Nocy i wesołego Alleluja

z Jerozolimy przesyła
Ks. Roman

P.S. Teksty kursywa są cytatami z księgi Psalmów 8, 2-3 i Drugiego Listu do Koryntian 4, 8-11.