Życzenia z misji

Ze starożytnej homilii na Wielką Sobotę:
Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków… Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy… „Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem… Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych”

Drodzy Przyjaciele,

Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego rozjaśnią Wasze serca głęboką radością i ufnością. Cristo è risorto! Alleluia!

W okresie Wielkiego Postu wraz z Agatą przygotowałyśmy serię postów przybliżających naszych przyjaciół na Procidzie w świetle czternastu stacji drogi krzyżowej. Przygotowanie tych opisów było niezywkłą okazją do refleksji jak droga krzyżowa naszego Zbawiciela urzeczywistnia się i ucieleśnia w naszej zwykłej codzienności. Znajdziecie je pod linkiem: https://www.facebook.com/MisjaNIECOinna

Buona Pasqua!
z gorącymi uściskami z Procidy,
Joanna