List otwarty Środowiska Medycznego do parlamentarzystów w sprawie Ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny, zrzeszające aktywnych zawodowo lekarzy, pielęgniarki, położne i farmaceutów, będących matkami i ojcami, przesłało w związku z pracami nad Projektem Ustawy „Zatrzymaj aborcję” list otwarty do Sejmowych Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pragniemy, w trosce o życie dzieci i moralny rozwój społeczeństwa polskiego przedstawić Parlamentarzystom ważne aspekty w sprawie ochrony życia chorych od poczęcia dzieci, z nadzieją na zmianę prawa na bardziej chroniące życie.

LIST OTWARTY ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO ŚWIĘTEJ RODZINY DO PARLAMENTARZYSTÓW SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

Pan Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Pani Urszula Rusecka, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

Szanowni Parlamentarzyści.

Dzięki pracom Państwa Komisji Sejmowych, istnieje możliwość uchwalenia oczekiwanej Ustawy „Zatrzymaj aborcję”, popartej 850 tysiącami podpisów. Obowiązująca od 27 lat w Polsce Ustawa powoduje, że polskie dzieci są niejednakowo traktowane pod względem ich prawa do życia, albowiem przesłanka eugeniczna tej Ustawy[1] pozwala na legalne zabicie dziecka z rozpoznaną lub tylko podejrzewaną wadą genetyczną. Co stoi na przeszkodzie by zmienione zostało to prawo?

Konstytucja RP mówi, że: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.[2] Ustawa z 1993 r. o ochronie płodu ludzkiego stwierdza, że: „życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela” i że: „każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia” (Art.1) a „życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa”.  Dlaczego ta sama Ustawa przyzwala na zabijanie chorego dziecka i uznaje w Art. 4a., że: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza?  Dlaczego lekarz miałby skracać życie? Przecież „Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu”[3]

Dla lekarzy istniejąca przesłanka, pkt. 2 Ustawy z 1993r., jest sprzeczna z etyką zawodową. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii, mimo, że postępował zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Klauzulą Sumienia, aż do tej pory musi tłumaczyć się, że odmówił w 2014 r. zabicia dziecka z wadą genetyczną. Konstytucja RP gwarantuje, że „Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.” „Medycyna nie może być świeckim ramieniem władzy, która zadaje śmierć” (kard. Robert Sarah). Międzynarodowe stowarzyszenie MaterCare International (MCI) [4] wybrało od 1.01.2020 r. prof. B. Chazana na Dyrektora Medycznego MCI doceniając jego lekarską postawę.

Rozpoznanie wady genetycznej nie zawsze jest możliwe we wczesnym okresie, na ogół ma ono miejsce w późniejszych tygodniach ciąży. W szpitalach polskich, podejrzewane o występowanie wrodzonej patologii lub zespołu wad dziecko z zaawansowanej ciąży, poddawane jest okrutnej procedurze „legalnej aborcji” przez farmakologiczne wywołanie przedwczesnego porodu. Przychodzi wtedy na świat najczęściej żywe, z niedojrzałością układu oddechowego, ale pozostawiane bez pomocy medycznej umiera w cierpieniach z powodu uduszenia.

W wielu przypadkach te przedwcześnie zabijane dzieci, zgodnie z przesłanką eugeniczną Ustawy, miały szansę życia, bo podejrzenie wady genetycznej w ciąży okazało się błędne.  Dlaczego w Polsce samo podejrzenie o wadę jest wystarczającym powodem do wydania wyroku śmierci, jak to jest w myśl obecnych przepisów?

Najczęściej śmiertelnymi ofiarami aborcji eugenicznej stają się dzieci podejrzewane o zespół Downa[5], lub Turnera[6] które nie spełniają ustawowego kryterium: ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.  One mogą żyć i pracować, pokazując, że każdy człowiek jest dla nas wielkim darem.

Choroba wrodzona, nawet nieuleczalna nie pozbawia człowieka wartości jaką wnosi on swoją obecnością do społeczeństwa. Doktor Malina Świć[7], Polka, u której rozpoznano zespół Turnera w 14 r. życia, bo wcześniej nic nie wskazywało na tę patologię, ukończyła studia medyczne i jest w trakcie specjalizacji zawodowej z genetyki. Dr n. społ. Bawer Aondo-Akaa, choć porusza się na wózku i korzysta z pomocy drugiego człowieka, uzyskał na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II stopień doktora w dziedzinie teologii, pracuje w Klubie Jagiellońskim w Krakowie, jest żonaty, a swoją pasją życia inspiruje wiele osób. Znany na całym świecie Nick Vujicic[8] , mężczyzna z wrodzoną tetra amelią[9] żyje aktywnie zawodowo pomimo braku kończyn. Ma żonę i jest ojcem czworga dzieci. Ujmuje swoją mądrością, uśmiechem i optymizmem Wiele osób z wrodzonymi wadami, przewlekłymi chorobami, prowadzi udane życie rodzinne i społeczne, czują się szczęśliwe i spełnione. Bez takich osób społeczeństwo byłoby o wiele uboższe.

Niepełnosprawni, obciążeni autyzmem, zespołem Downa czy innymi niedoborami intelektualnymi mogą efektywnie pracować. We Wrocławiu powstała pierwsza kawiarnia, „Cafe Równik”[10], której zespół stanowią takie właśnie osoby. Kawiarnia odnosi sukces społeczny, a ten inspiruje innych. Kolejną jest gdańska kawiarnia „CieKawa”[11] tworzona razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, bo także dostrzeżono ich potencjał.

Polska położna Stanisława Leszczyńska (1896-1974) ocaliła w dramatycznie trudnych warunkach życie 3000 noworodków w obozie Auschwitz, które tam nie miały szansy na przeżycie. W swoim Raporcie Położnej[12] zadała sobie trud, by przekazać Polskiej Służbie Zdrowia ważną zasadę, że: „nigdy nie wolno zabijać dzieci”. Podobnie jak ona wiemy, że prawo kształtuje świadomość moralną i wrażliwość społeczną obecnych i przyszłych pokoleń matek i ojców, położnych i lekarzy. Czy ustawowe przyzwalanie na aborcję dziecka z wadą nie utoruje w Polsce drogi do eutanazji nieuleczalnie chorych dzieci?  Czy nie zniszczy wrażliwości lekarzy, pielęgniarek i rodziców?

W Polsce jest wiele małżeństw, które nie mogą mieć dziecka i chciałyby je adoptować. W przypadku niechcianej ciąży można narodzone dziecko oddać do adopcji czy anonimowo do „Okna Życia”, gdzie jest oczekiwane i zostanie przyjęte. Aktualnie w Polsce jest wiele ustalonych prawnie form pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz ośrodki dla samotnych matek.

Szanowni Parlamentarzyści, od Państwa decyzji zależy przyjęcie Projektu Ustawy „Zatrzymaj Aborcję”, która zahamuje zabijanie chorych dzieci. To może przyczynić się do poprawy opieki nad chorymi, do rozwoju nauki i skutecznych terapii chorób obecnie nieuleczalnych. Pozostawienie przesłanki eugenicznej prowadzi do utrwalenia sytuacji, w której często dzieci z niezagrażającą życiu wadą rozwojową (np. Z. Turnera) są pozbawiane życia a śmiertelnie chore (np. z przepukliną przeponową) poddawane są nowoczesnej terapii operacyjnej. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, który przestrzegał, że: „naród zabijający własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Przypominał także, że „o naszym człowieczeństwie świadczy nasz stosunek do najsłabszych”, dlatego „troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Uchwalenie Ustawy chroniącej poczęte życie, bardziej niż obecnie, byłoby wyrazem uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. W imieniu lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, dzieci i matek liczymy na Państwa pomoc poprzez uchwalenie nowych przepisów.

W imieniu Środowiska Medycznego Świętej Rodziny:

1.     Lek. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii
2. Lek. Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii
3. Lek. Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii,
4. Dr n med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog
5. Lek. Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog
6. Lek. Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.
7. Lek. Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej
8. Lek. Ewa Górecka, specjalista okulista
9. Lek. Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii
10. Dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii neonatologii
11. Lek. Marta Kolata, specjalista psychiatrii
12. Mgr farmacji Aleksandra Dziubak
13. Mgr farmacji Barbara Belcarz
14. Mgr farmacji Anna Tomczak
15. Mgr położnictwa Małgorzata Babińska, szkoła rodzenia 
16.  Mgr pielęgniarstwa Elżbieta Szymańska,
17. Mgr pielęgniarstwa  Maria Dygus
18. Mgr Logopeda Ewa Morkowska


[1] Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. / Dziennik Ustaw1993 nr 17poz. 78/pkt 2: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu…

[2] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r – Art. 38. Zasada ochrony życia: /Dz.U.1997.78.483/

[3] Kodeks Etyki Lekarskiej w Art.  2.

[4] MaterCare International- organizacja pracowników służby zdrowia, która dąży do poprawy warunków życia oraz zdrowia matek i dzieci przez nowe inicjatywy, szkolenia i badania w celu ograniczenia ilości aborcji na świecie oraz śmiertelności okołoporodowej matek i dzieci w krajach rozwijających się. 

[5] Zespół Downa, zespół wad wrodzonych wywołany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Większość osób ma niepełnosprawność intelektualną stopnia lekkiego (IQ 55–70) i radzi sobie w codziennym życiu z pomocą opiekuna. Ostateczny stopień rozwoju dziecka z Z. Downa mogą poprawić działania we wczesnym dzieciństwie, tj. opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny, edukacja i szkolenie zawodowe.

[6] Zespół Turnera -wada genetyczna, spowodowana całkowitym lub częściowym brakiem jednego z chromosomów płciowych X, co skutkuje niskim wzrostem i zaburzeniami przebiegu dojrzewania płciowego, niepłodnością.

[7] Malina Świć https://rodzina.wiara.pl/doc/3836035.Misja-turnerki,

[8] Nicholas James Vujicic (ur 4.XII.1982 w Melbourne) – australijski ewangelizator i mówca urodzony z całkowitym wrodzonym brakiem kończy. Na całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga.

[9] Zespół tetraameli – wrodzone, rzadkie genetycznie uwarunkowane mutacjami w genie WNT3. Objawia się brakiem wszystkich czterech kończyn i wadami innych części ciała.

[10] Kawiarnia „Cafe Równik”, działa od 22.06.1918r, Wrocław, Tel. 509 907 979

[11] Kawiarnia „CieKawa”, działa od 1.08. 2019 r, Gdańsk,  www.ciekawa.com.plkontakt@ciekawa.com.pl,  

[12]Raport położnej z Oświęcimia”, Przegląd Lekarski,1965.

 list opublikowany :

http://idziemy.pl/spoleczenstwo/list-otwarty-ws-ustawy-zatrzymaj-aborcje-/64128
https://opoka.news/srodowisko-medyczne-apeluje-do-parlamentarzystow
https://www.pch24.pl/srodowisko-medyczne-swietej-rodziny-apeluje-do-poslow–chodzi-o-projekt-zatrzymaj-aborcje,75842,i.htmlhttps:/
www.radiomaryja.pl/informacje/list-srodowiska-medycznego-ws-aborcji-w-szpitalu-sw-rodziny/
https://wp.naszdziennik.pl/2020-05-09/340234,wyrok-smierci-na-bezbronnych.html
http://kslpmazowsze.pl/?p=6272#more-6272

https://www.facebook.com/permalink.php?id=207851952730731&story_fbid=1529710337211546