Pielgrzymka do Guadalupe

W dniach od 12 do 24 października organizujemy parafialną pielgrzymkę do Guadalupe, najważniejszego sanktuarium maryjnego w Ameryce Środkowej, oraz do innych miejsc w Meksyku, które swego czasu odwiedził św. Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek do tego kraju. Po bliższe informacje zapraszamy do ks. Proboszcza.