Zapraszamy liderów biznesu na spotkania w nowym roku

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaprasza liderów biznesu na comiesięczne spotkania w domu parafialnym na Zaciszu, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją tegorocznego programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek. Spotkania odbędą się: 17 stycznia, 14 lutego, 6 marca, 17 kwietnia, 8 maja, 19 czerwca 2020 r. Rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele, a następnie odbywa się spotkanie w domu parafialnym.

Program rozwoju na 2020 r.: Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą.

SAMOPRZYWÓDZTWO – dobre przywództwo zaczyna się od własnej postawy
PRZYWÓDZTWO – potrzeba przywództwa, które „brudzi sobie nogi”
NASTAWIENIE – pracuj jak dla Pana
POKORA – cecha, która czyni różnicę
ODWAGA – potrzeba więcej miłości niż bojaźni
PASJA SŁUŻBY – prawdziwą władzą jest służba
ZAANGAŻOWANIE W WIĘKSZY CEL – powołani do działania na rzecz większej chwały Bożej
AKTYWNOŚĆ KONTROLOWANA – jak nie zamienić się w chomika biegającego w karuzeli
POSTAWA OBFITOŚCI – radosnego dawcę miłuje Bóg.