Spotykamy się na Roratach w Adwencie

Adwent jest czasem podwójnego oczekiwania – na święta Bożego Narodzenia, a także na przyjście Chrystusa na końcu czasów. Czuwajmy zatem w radości i w pokoju. W czasie Adwentu wszyscy jesteśmy zaproszeni na Roraty, by we wspólnocie przeżywać ten czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana. W naszym kościele roraty będą odprawiane codziennie o godz. 6.30. W poniedziałki środy i piątki zapraszamy w sposób szczególny wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Zachęcamy aby na roraty przychodzić z lampionami.