Prelekcja o Wielkich Doktorach Kościoła

Zapraszamy na otwartą prelekcję o św. Atanazym dzisiaj o godz. 20.00 w domu parafialnym. Konferencję pt. „Czy trwanie przy prawdzie się opłaca” przygotował ks. Arkadiusz Wójtowicz, kapelan IMiDZ, proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika i mgr Małgorzata Babińska.
Jest to pierwsza z cyklu otwartych prelekcji o OJCACH KOŚCIOŁA, które organizuje Środowisko Medyczne Świętej Rodziny. Na kolejne zapraszamy w drugie czwartki miesiąca o godz. 20:00.

Pojęcie ojciec Kościoła w starożytności chrześcijańskiej miało sens duchowy. W Liście do Koryntian apostoł Paweł pisze: „Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu” (1 Kor. 4,15). Dokładniej wyjaśnił to Ireneusz z Lyonu: Jeśli ktoś jest pouczony słowem przez drugiego, to nazywa się go synem, a tamtego ojcem. Było to więc popularne w starożytności utożsamianie ojcostwa duchowego z nauczaniem. W przekonaniu pierwszych chrześcijan biskup był nauczycielem zasad wiary, stąd jemu przede wszystkim przysługiwał ten zaszczytny tytuł.

Później określenie ojcowie Kościoła związano z pisarzami o niekwestionowanej wiedzy (doctrina orthodoxa), świętym życiu (sanctitas vitae) i zaaprobowanych przez Kościół (approbatio) świadków nauki o wierze. Spośród ojców Kościoła ośmiu to Wielcy Doktorzy Kościoła. I właśnie Ich nauczaniu są poświęcone prelekcje, na które serdecznie zapraszamy.

12 września 2019 r.
ŚW. ATANAZY – CZY TRWANIE PRZY PRAWDZIE SIĘ OPŁACA?
ks. Arkadiusz Wójtowicz, kapelan IMiDZ, proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika; mgr Małgorzata Babińska

14 listopada 2019 r.
ŚW. BAZYLI – WSZECHSTRONNY UMYSŁ

ks. Zbigniew Rajski, mgr patrologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie; mgr Ewa Morkowska

12 grudnia 2019 r.
ŚW. GRZEGORZ Z NAZJANZU – BEZ BOGA CZŁOWIEK TRACI SWOJĄ GODNOŚĆ
ks. Andrzej Mazański, proboszcz Parafii Świętej Rodziny, opiekun ŚMŚR; dr Maria Kozera

9 stycznia 2020 r.
ŚW. JAN CHRYZOSTOM – IM WIĘKSZE OBDAROWANIE TYM WIĘCEJ PORAŻEK
ks. dr filologii Mariusz Bernyś, kapelan Szpitala na Banacha; dr Ewa Górecka

13 lutego 2020 r.
ŚW. HIERONIM – MOC SŁOWA BOŻEGO W ŻYCIU CZŁOWIEKA
ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, biblista, patrolog, kierownik Katedry Filologii Biblijnej UKSW; dr Maria Jakubiak

12 marca 2020 r.
ŚW. AMBROŻY – JAK MODLIĆ SIĘ W PRACY
ks. Adam Kurowski, Parafia św. Barnaby Apostoła; dr Grażyna Rybak

14 maja 2020 r.
ŚW. AUGUSTYN – NIESPOKOJNE JEST SERCE CZŁOWIEKA PÓKI NIE SPOCZNIE W BOGU
mgr Barbara Belcarz

11 czerwca 2020 r.
ŚW. GRZEGORZ WIELKI – ŚWIĘTOŚĆ MOŻLIWA JEST ZAWSZE  
ks. Andrzej Mazański, proboszcz Parafii Świętej Rodziny, opiekun ŚMŚR; dr Anna Rutowska