Droga światła w kościele Świętej Rodziny na Zaciszu

W naszym kościele parafialnym będzie okazja, by celebrować radość okresu wielkanocnego poprzez odprawianie nabożeństwa Drogi Światła.Zapraszamy w soboty bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 8:00 (z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca). Po spotkaniu modlitewnym w kościele zapraszamy na wspólne wielkanocne śniadanie – Agapę – do kawiarenki w domu parafialnym (można przynieść jakiś dar na wspólny stół). Chcemy w ten sposób we wspólnocie Kościoła dzielić się radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Terminy nabożeństwa Drogi Światła: 27 kwietnia, 11, 18, 25 maja i 8 czerwca.

 

Rozpoczynamy najbardziej radosny okres roku liturgicznego – Okres Wielkanocny. Przez kolejnych pięćdziesiąt dni świętować będziemy misterium Paschalne Chrystusa, podczas którego Jezus zmartwychwstając pokonał śmierć, piekło i szatana. Każdy z nas osobiście jest zaproszony do przeżywania tej tajemnicy, aby mógł doświadczyć działania odkupiającego Boga w swoim życiu.
Jako wspólnota Kościoła świętujmy w jedności ten piękny czas. 

Kościół jest wspólnotą osób odkupionych przez Chrystusa

Kiedy myślimy o zmartwychwstaniu to najczęściej przed oczami mamy Jezusa – oczywiście to On jest w centrum spotkań, rozmów, wydarzeń, które opisują Ewangeliści. Pobożne ilustracje pokazują Jezusa z ranami na stopach, dłoniach i w boku, stojącego na tle pustego grobu z chorągwią w ręce, owiniętego w płótno lub ubranego w dostojną białą (lub czerwoną) szatę. Kiedy jednak uważnie pochylimy się nad Słowem Bożym, to zobaczymy, że wszystkie spotkania z Jezusem przeżywane były we wspólnocie. Zmartwychwstały Pan spotykał się z różnymi osobami: z kobietami, Marią Magdaleną i z drugą Marią, ukazał się uczniom idącym do Emaus, Apostołom w Wieczerniku, a także nad jeziorem Tyberiadzkim. Wszystkie te spotkania odbywały się z mniejszą lub większą grupą osób.

Okres Świąt Paschalnych jest czasem bardzo bogatym w piękną oprawę liturgiczną której doświadczamy uczestnicząc we wspólnocie Kościoła. Ważne jest też to, że nasze rodziny mają swoje tradycje, zwyczaje, które składają się na domowe świętowanie Wielkiej Nocy.
Te zewnętrzne znaki, zwyczaje mają nam pomóc we wspólnym przeżywaniu tajemnic naszego Odkupienia. Bóg, który jest Wspólnotą Osób, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a co za tym idzie dał nam naturalną skłonność do tworzenia relacji, budowania wspólnot i błogosławi naszym rodzinom, nawet jeśli mamy poczucie niedoskonałości tych naszych ludzkich więzi.

Nabożeństwo Drogi Światła

Droga Światła to jedna z propozycji na świętowanie okresu wielkanocnego. Powstała około 30 lat temu na Zachodzie Europy i staje się coraz bardziej popularna w Kościele Powszechnych. Nabożeństwo to, na wzór Drogi Krzyżowej składa się z XIV stacji, które przypominają najważniejsze wydarzenia od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. Te stacje oparte są o rozważanie Słowa Bożego połączone z refleksją nad tym jak to Słowo odnosi się do naszego życia. W czasie Drogi Światła niesiona jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego.

Pan zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Czternaście stacji Drogi Światła (Via Lucis)

    I. Zmartwychwstanie Jezusa (Łk 24,1-6)

   II. Przybycie Apostołów do pustego grobu (J 20,1-8)

  III. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)

  IV. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)

   V. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)

  VI. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom (Łk 24,36-45)

 VII. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów (J 20,19-23)

VIII. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)

  IX. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim (J 21,4-12)

   X. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi (J 21,15-19)

  XI. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny (Mt 28,16-20)

 XII. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca (Mk 16,14-20)

XIII. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)

XIV. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego (Dz 2,1-6.14-21).