Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wszystkim parafianom i gościom, którzy w czasie świątecznych dni będą nawiedzać nasze domy i nasz kościół parafialny życzę cierpliwości w oczekiwaniu na spełnianie się w naszym życiu Bożych obietnic, które Pan Bóg wypowiedział do nas w osobie Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy w domach cieszyć się ze spotkania z rodziną i spożywać wspólnie posiłek pamiętajmy o obecności Jezusa pośród nas. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem. Niech ten czas wspólnego przebywania będzie opromieniony radością i pokojem serca, które płyną od Jezusa Zmartwychwstałego. Życzę radości płynącej z przyjęcia daru nowego życia, które przynosi Jezus Zmartwychwstały!

ks. Proboszcz Andrzej Mazański