Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dziś i jutro Msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, których polecamy Panu Bogu w wypominkach: dziś wg kartek białych, jutro wg kartek zielonych. Po tych Mszach św. będzie nabożeństwo za zmarłych połączone z wypominkami.
  2. Jutro Dzień Zaduszny, ale także pierwszy piątek miesiąca. Spowiadać będziemy rano podczas Mszy św. i po południu od godz. 16.30. Wyjątkowo Msza św. wynagradzająca do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.00, ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych.
  3. W sobotę o godz. 7.15 różaniec z rozważaniami fatimskimi, o godz. 8.00 Msza św. pierwszo sobotnia i po niej spotkanie kółek różańcowych.
  4. Przypominamy, że przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych (1 – 8 listopada) można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i pobożne odmówienie tam modlitwy za zmarłych. Dodatkowo 2 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie tam modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Oba te odpusty można uzyskać pod warunkiem bycia w stanie łaski uświęcającej, pragnienia zerwania ze wszystkimi grzechami i podjęcia modlitwy wg intencji Ojca Świętego. Odpusty powyższe można ofiarować tylko za zmarłych.