Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim

Niedaleko kościoła Świętej Rodziny, u zbiegu Rozwadowskiej i Pospolitej, umieszczona jest tablica w miejscu szkolenia podchorążych Armii Krajowej Obwodu AK Praga. Tablicę odsłonięto w 47. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Szkoleniami w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej zajmował się Wydział Wyszkolenia, który organizował kursy Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty dla dowódców plutonów. Organizatorem szkoleń podchorążych w Obwodzie AK Praga był kpt. Stanisław Siedlecki „Stach”, a po jego aresztowaniu funkcję tę pełnił kpt. Kazimierz Lichodziejewski „Tara”, komendant II Rejonu AK na Targówku oraz jego zastępca kpt. Kazimierz Praxmajer „Kazik”. Łącznie zorganizowano sześć kursów, każdy trwał pół roku. Klasy liczyły od sześciu do ośmiu elewów. Ćwiczenia przeprowadzano w podwarszawskich miejscowościach: Markach, Zielonce, Międzylesiu oraz w Świdrze. Zajęcia teoretyczne odbywały się w zakonspirowanych lokalach. Jednym z nich był właśnie niewykończony wówczas budynek na Zaciszu przy ul. Pospolitej 22. Kursy ukończyło pięćdziesięciu podchorążych.