Spotkanie medyków

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY  Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy Parafii Świętej Rodziny w Warszawie, gromadzące w 2 czwartki miesiąca lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów kontynuuje VI roczny cykl spotkań 2017/2018 pt: BYĆ DOBRYM JAK CHLEB – wymiar Miłosierdzia w medycynie, w Roku Świętego Brata Alberta, w 100. rocznicę jego narodzin dla nieba.

ZAPRASZAMY:  8 lutego 2018 r.

W PROGRAMIE:
19:00  MSZA ŚWIĘTAks. dr Mariusz Bernyśkapelan Szpitala na Banacha, w Kaplicy Matki Bożej z Guadalupe, II p. w domu parafialnym za Kościołem Świętej Rodziny na Zaciszu. (Zbiorowa intencja uczestników za naszych pacjentów)

20:00  SPOTKANIE i PRELEKCJA pt: BŁOGOSŁAWIONE NIEPOWODZENIA ŻYCIA – ks. dr M. Bernyś wg słów św. Brata Alberta: „Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał.”

plakat zapraszający: plakat ŚMŚR II 2018

Spotykamy się przed 26 Światowym Dniem Chorego. Poniżej Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 11.02.2018 

Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r.

Program całoroczny spotkań środowiska medycznego dostępny jest na stronie: