Wigilia dla bezdomnych i ubogich

W sobotę 23 grudnia w domu parafialnym odbyła się Wigilia dla ubogich i bezdomnych zorganizowana przez radę duszpasterską i wspólnotę neokatechumenalną. Dzieląc się opłatkiem z zaproszonymi ks. Proboszcz powiedział: „Możemy cieszyć się, że Ojciec, który jest w niebie chciał dać swojego Syna, aby Ten narodził się pośród nas i przyjął na siebie ten ludzki los, takim jaki jest – niełatwy. Jest to wyraz Jego wielkiej miłości do nas.” Dodał też w kontekście spotkania, że w Świętej Rodzinie każdy się może znaleźć, bo Pan Jezus, gdy nauczał mówił, że każdy kto pełni wolę Jego Ojca, który jest w niebie, ten jest Mu bratem, siostrą i matką. Każdy z nas ma tę szansę.” Po życzeniach i kolacji rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Na zakończenie spotkania przekazano paczki przygotowane na tę okazję z ofiar złożonych podczas Adwentu przy figurze św. Antoniego w kościele. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.