Jezusa poznajemy poprzez czytanie Pisma Świętego

Ksiądz dr Andrzej Tulej, biblista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, podczas wykładu, który wygłosił dla naszych parafian podkreślał, że najważniejsze jest, by codziennie czytać Pismo Święte, które ciągle jest żywe i skuteczne i ma nas zmieniać wprowadzając w relację z Panem Bogiem.

– Lekturze zawsze powinna towarzyszyć modlitwa – mówił wykładowca. – Czytajmy Pismo Święte, nawet kiedy Go nie rozumiemy, gdyż bez względu na to, czy czytane słowo harmonizuje ze mną wewnętrznie czy też nie – cały czas mnie dotyczy i zmienia. Całe nauczanie Kościoła powinno opierać się o Pismo Święte – mówił ks. Tulej. – Wszystko, co najważniejsze jest w Biblii. Pismo Święte jest czystym źródłem, z którego powinniśmy czerpać. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – usłyszeli zebrani.
Biblista przedstawił klucze interpretacyjne stosowane podczas studiowania Pisma Świętego. Zaznaczył, że warto czytać tłumaczenia z oryginału, który jest tekstem natchnionym – pisanym przez Boga i człowieka – a nie tłumaczenia tłumaczeń. Przekłady są na tyle natchnione, na ile oddają tekst oryginału.
Spotkanie zorganizowała działająca w parafii Fundacja im. Świętego Józefa.