Życzenia dla Parafian i Gości

Chrystus, nasza Pascha, pielgrzymując z nami po drogach życia, jest naszym Panem i Zbawicielem w każdym miejscu i w każdym czasie. Wspiera nas w codziennym powstawaniu z martwych z tego wszystkiego,  co  jest naszym grzechem i słabością. Niech  te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas wszystkich czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa miłości i pokoju wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas stawia. Niech umocnią w nas wszystkich nadzieję i ożywią naszą wiarę w to, że Miłość nigdy nie umiera, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowicie nowego życia w wieczności.
Życzę wszystkim Parafianom i Gościom, którzy w tych dniach będą nawiedzać nasze domy i nasz kościół parafialny, błogosławionych Świąt Paschalnych.

Ks. Proboszcz