Fundacja im. Św. Józefa przy parafii Świętej Rodziny

Święty Józef określany jest mianem opiekuna Świętej Rodziny. W sercu Wielkiego Postu liturgia wskazuje nam tego wielkiego świętego jako przykład do naśladowania i jako opiekuna, do którego możemy się wszyscy uciekać. Dziś uznawany jest za opiekuna całego Kościoła, patronuje wielu wspólnotom kościelnym i setkom parafii, które mogą chlubić się tym, że mają go za patrona.

Przy naszej parafii działa Fundacja im. Świętego Józefa. Jej członkowie proponują pomoc w wypełnieniu i wysłaniu PIT osobom, które są zobowiązane do rozliczenia podatku, a także osobom, które są zwolnione z tego obowiązku, ale chcą wesprzeć działania Fundacji, przekazując 1% podatku. Chętnych zapraszamy 27 marca w godz. 8.30-10.00 oraz 18.30-20.00.

– Ta opiekuńczość św. Józefa, pośród jego wszystkich wspaniałych cech, jest tą, która inspiruje założycieli i członków Fundacji jego imienia, działającej na Zaciszu od kilkunastu lat – mówi pan Jerzy Pazura. – Można powiedzieć, że idea opiekuńczości, przyświeca Fundacji i ma zasięg szerszy niż główny nasz cel, jakim jest wybudowanie wyjątkowego domu pobytu dla seniorów, gwarantującego swoim pensjonariuszom nie tylko profesjonalną opiekę i uczestniczenie w różnorodnych zajęciach, ale również możliwość rozwoju duchowego poprzez pogłębianie wiary i radości z odkrywania obecności Pana Boga w codziennym życiu.

Idea miejsca, w którym każdy mieszkaniec czułby się dobrze na ostatnim etapie życia, pojawiła się najpierw w wyobraźni architekt Teresy Kłębkowskiej-Reńskiej, która marzyła o katolickim domu dla osób starszych. To z jej inicjatywy w 2001 roku powołana została Fundacja im. Św. Józefa.

Aktualnie Fundacja posiada dwa tereny pod budowę. Pierwszy znajduje się w odległej o 25 km od Warszawy wsi Czubajowizna (gm. Poświętne), drugi w leżącej 40 km od naszej parafii Sokóle, w gminie Stanisławów. Fundacja złożyła w obu gminach wnioski o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Celem Fundacji jest nie tylko stworzenie wspomnianego domu, ale również aktywizacja osób starszych poprzez wspieranie kontaktów międzypokoleniowych. Podejmowane są integrujące działania w środowisku ludzi starszych przy parafii Świętej Rodziny na Zaciszu. Dotychczas organizowane były wyjazdy pielgrzymkowe, wystawy, Klub Seniora, warsztaty, odczyty, koncerty, spotkania z Biblią, z filmem, z zaproszonymi gośćmi, warsztaty psychologiczne, prelekcje oraz spotkania okolicznościowe – wylicza pan Jerzy. – Przez cały miniony rok organizowany był cykl wykładów „Ojczyzna świętych”, przybliżający sylwetki ludzi, którzy są wzorem wiary i patriotyzmu oraz wydarzeń ważnych dla ojczyzny i kościoła. Obecnie rozpoczęliśmy cykl pt. „Kościół i świat”, które  przybliżają postacie i wydarzenia ważne dla naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego.

W dotychczas organizowane różnorakie przedsięwzięcia, zaangażowani byli nie tylko członkowie Fundacji, ale parafianie z Zacisza i zaprzyjaźnione z Fundacją osoby – wolontariusze. – Wszystkich nas łączy pasja i chęć dawania dobra innym ludziom, opiekowanie się nimi i odpowiedzialność za nich na wzór św. Józefa – mówi członek Fundacji.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego i  zachęca wszystkich, którzy chcieliby jesień i zimę życia spędzić we wspólnocie, do włączenia się w to dzieło.

– Na razie nie mamy ani pozwolenia na budowę, ani wystarczającej ilości środków. Mamy za to radość działania. Potrzeba nam też informacji od parafian czy istnieje potrzeba wybudowania domu, o którym myślimy. Bo jeśli rodziny na Zaciszu są w stanie same zabezpieczyć przyszłość swoich seniorów i się nimi opiekować do końca, to może się okazać, że taki dom nie jest nam potrzebny – mówi pan Jerzy. – Taki sygnał zwrotny od naszych parafian jest ważną wskazówką dla naszych działań, bo może jest jakaś inna potrzeba, która mogłaby być zrealizowana.

Św. Józef, o którego szczególną opiekę modlą się osoby działające w Fundacji, z pewnością pomoże im realizować wolę Bożą we wszystkich poczynaniach.