Uroczyste przyjęcie nowych ministrantów

Z wielką radością informujemy, że w niedzielę 19 marca 2017 r. nasza wspólnota parafialna powitała w gronie Służby Liturgicznej Ołtarza nowych ministrantów. Obrzęd przyjęcia miał miejsce podczas Mszy św. o godz. 10.30 i dokonał go Ksiądz Proboszcz Andrzej Mazański. Chłopcy uczestniczyli wcześniej w spotkaniach przygotowujących, w czasie których zapoznali się z przedmiotami liturgicznymi oraz posługą ministranta w trakcie Mszy świętej prowadzonych przez Ks. Wojciecha. Zwieńczeniem zapału i podjętych wysiłków kandydatów było uroczyste przyjęcie do grona ministrantów poprzez błogosławieństwo Księdza Proboszcza i symboliczne nałożenie komży. Nowym ministrantom pelerynki zakładali starsi ministranci. Polecajmy w naszych modlitwach całą wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza, aby Pan Bóg darzył wszelkim potrzebnym błogosławieństwem i zapałem tych młodych ludzi, którzy chcą Mu służyć.