Uroczystość Świętej Rodziny na Zaciszu

W niedzielę 29 grudnia 2013 r. w Uroczystość Świętej Rodziny Mszę Świętą o godz. 12.30 odprawił Ks. Bp Marek Solarczyk. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za 65 lat istnienia naszej parafii. We Mszy św. uczestniczyli małżonkowie, którzy w roku 2013 obchodzili  jubileusz 25, 50, 60 i 65-lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Bp Solarczyk zachęcał w homilii do odkrycia duchowego bogactwa wpisanego w tajemnicę rodziny. – W sakramencie małżeństwa Bóg niejako konsekruje życie kobiety i mężczyzny, ich wspólne wybory, ich miłość, jedność, a poprzez dar rodzicielstwa, obdarzając ich swoim zaufaniem, wprowadza także w doświadczenie swojej miłości. Miłości, która przywołuje życie, obdarza nim, podtrzymuje i zachęca, aby za dar życie być odpowiedzialnym – podkreślił bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Zachęcał także do dziękczynienia Bogu za dobro, które każdy z nas otrzymał poprzez rodzinę. – Jest to swego rodzaju brama łaski, poprzez którą udziela On nam swojego błogosławieństwa – zauważył.

– Bez rodzin zamieszkujących tu i ich wiary oraz zaangażowania nie byłoby ani tej parafii i tego kościoła – powiedział proboszcz ks. Andrzej Mazański. – Od początku parafianie robili wszystko, aby można było się w tym miejscu modlić. To oni ściągnęli pierwszy barak, gdzie odprawiana była Msza św., oni organizowali pielgrzymki, okolicznościowe zabawy. Jedni śpiewali w chórze, inni należeli do Wspólnoty Wieczernikowej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego prowadzonej przez siostry pallotynki. Od lat 60. sporo małżeństw angażowało się we wspólnotę Rodzina Rodzin, a z czasem także w Ruch Rodzin Nazaretańskich. Dziś bogate życie parafialne i coraz liczniejsze grupy dziecięce są owocem żywej wiary parafian.

ekai

bp2