Życzenia dla parafian

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, (…) żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (Łk 2,45)

Święta Rodzina, zanim narodził się Jezus, odbyła wędrówkę z Nazaretu do Betlejem. Nazaret to ciche małe miasteczko, leżące na uboczu. Betlejem to przedmieścia wówczas wielkiego i ważnego miast Jerozolimy. W Bożym planie Zbawiciel chce przyjść do ludzi i stać się jednym z nas tam, gdzie pulsuje życie. W Betlejem nie brakuje trudności i przeciwności, bo „nie ma dla nich miejsca w gospodzie”. W Betlejem dzieją się fakty piękne i ważne: do nowonarodzonego Dziecięcia przybywają najpierw pasterze, przynagleni przez aniołów, a potem Mędrcy ze Wschodu, prowadzeni światłem gwiazdy. W Betlejem Jezus z Maryją i Józefem ocierają się o sytuacje dramatyczne i tylko natychmiastowe posłuszeństwo Józefa Bożym wskazaniom pozwala uniknąć okrucieństwa Heroda i jego oprawców.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, że pragnie aby Jego Syn a nasz Zbawiciel był z nami we wszystkich doświadczeniach życia. W tym Dziecięciu przychodzi i ujawnia się zwycięska moc Bożej Obecności i Miłości.

Niech Dziecię Jezus będzie i dla nas widzialnym i dotykalnym znakiem niepojętej miłości Boga i mocy Jego Miłosierdzia
Ksiądz Proboszcz