Komunikat bpa Romualda na rozpoczęcie Synodu o synodalności

Drodzy kapłani, siostry zakonne,
osoby życia konsekrowanego,
drodzy diecezjanie,

Dziś 4 października 2023 roku rozpoczęło się w Watykanie XVI Zgromadzenie Zwyczajne ogólnego Synodu Biskupów związane z trwającym Synodem o synodalności. Przez najbliższe tygodnie Ojciec Święty, kardynałowie, biskupi i delegaci poszczególnych krajów będą trwać na modlitwie o dary Ducha Świętego i rozeznawać jakie wyzwania stoją dziś przed całym Kościołem Powszechnym.

Ojciec Święty Franciszek 9 października 2021 roku, na rozpoczęcie Synodu o synodalności skierował do nas słowa: „Drodzy bracia i siostry, niech ten Synod będzie czasem pełnym Ducha Świętego! Bo to Ducha potrzebujemy, nieustannie nowego tchnienia Boga, który uwalnia nas od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, co martwe, rozluźnia kajdany i rozsiewa radość. Duch Święty jest tym, który prowadzi nas tam, gdzie Bóg chce, abyśmy poszli, a nie tam, gdzie zaprowadziłyby nas nasze osobiste idee i upodobania.”

Słuchając papieskiego wezwania z perspektywy już prawie dwóch lat, widzimy, że praca Synodu przyniosła siłę duszpasterskiej aktywności, dynamizm wspólnot i wiele nadziei. Dostrzegliśmy to także w naszej diecezji, kiedy wypełnialiśmy ankiety synodalne, tworzyliśmy raport naszej diecezji dla Konferencji Episkopatu Polski i regularnie organizowaliśmy spotkania dla parafialnych zespołów synodalnych. Będąc w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach organizowanych na szczeblu diecezjalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że bardzo wielu kapłanów, sióstr zakonnych i diecezjan nabrało głębszej eklezjalnej świadomości co do wagi i znaczenia Synodu o synodalności.

Drodzy diecezjanie, od dnia dzisiejszego będzie trwać w Watykanie zgromadzenie, na które czekaliśmy i do którego aktywnie przygotowywaliśmy się przez dwa lata – XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów, stąd proszę Was o codzienną modlitwę w intencji Synodu. Proszę abyście przez cały czas trwania Synodu czyli do 29 października 2023 roku, odmawiali wspólnie w swoich parafiach, jako wspólnota wiary, modlitwę zaproponowaną przez naszą diecezję.

Drodzy bracia i siostry zapraszam Was także do wspólnego diecezjalnego czuwania w intencji Synodu o synodalności, które odbędzie się 14 października 2023 r. w naszej Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie od godz. 18.00 pod hasłem „Uświęć ich w Prawdzie”. Naszej diecezjalne czuwanie rozpoczniemy od Mszy Świętej, by później trwać przed Najświętszym Sakramentem i prosić o dary Ducha Świętego dla papieża Franciszka, Ojców Synodalnych i wszystkich uczestników Synodu. Bardzo liczę na Waszą obecność i wspólną modlitwę, już teraz dziękuję Wam za zaangażowanie na rzecz wspólnoty Kościoła katolickiego w waszych wspólnotach, parafiach i dekanatach.

Z błogosławieństwem
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2023 r.

Modlitwa za Synod o synodalności

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni w Kościele pragniemy razem trwać na modlitwie i prosić o owoce trwającego Synodu o synodalności.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij swój Kościół prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan.
Błagamy Cię, Jezu Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu, ofiarnie oddawali się na służbę Ewangelii, by słowem i czynem budować na ziemi Twoje Królestwo.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła w jedności z papieżem i całym Kościołem powszechnym.
Matko Boże Zwycięska, patronko Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Bł. Stefanie Kardynale Wyszyński, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, módlcie się za nami!
Zdrowaś Maryjo…