Nabożeństwa czerwcowe

Rozpoczął się miesiąc czerwiec, szczególnie dedykowany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym czasie możemy uczestniczyć w nabożeństwach czerwcowych. W naszym kościele parafialnym są one odprawiane w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

W każdym wezwaniu litanijnym wybrzmiewa piękno Serca Jezusa, o którym św. Paweł pisze, że w Nim „wszelkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3). Litanię kończą słowa: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech to będzie wezwanie do zajrzenia w głąb własnego serca, spojrzenia na nie poprzez zwierciadło Serca Jezusa.

Święty John Henry Newman, wybitny intelektualista, który odkrył w wierze katolickiej jedyną Prawdę, za swe motto obrał słowa św. Franciszka Salezego: „Serce mówi do serca”. Być czcicielem Serca Jezusa oznacza pozwolić Jego Sercu, Jego Słowu, mówić do naszego serca i je formować. I z drugiej strony, w odpowiedzi, mówić do Boga „z serca”, „z sercem na dłoni”, w gotowości do życia według Ewangelii.

Niech Słowo Boże w codziennej liturgii mówi wprost do naszych serc, a nabożeństwo czerwcowe niech będzie naszym uwielbieniem i wywyższeniem Najświętszego Serca Jezusowego.