Słowo od ks. Proboszcza

Przed nami najważniejszy i najpiękniejszy czas w życiu wspólnoty Kościoła. Najpierw Wielki Tydzień, a w nim Święte Triduum Paschalne, mające swoje przedłużenie w Oktawie, czyli ośmiu dniach świętowania Zmartwychwstania Pana Jezusa. Czas ten zakończy się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Czas, w którym Pan Jezus dotyka naszego grzechu i przez Krzyż i Zmartwychwstanie zmienia go w źródło życia.

W czasie przygotowania do tego pięknego czasu Pan Bóg przysłał nam wielu świadków, którzy przez rekolekcje podprowadzali nas do owocnego przyjęcia tego daru. Jesteśmy wdzięczni za posługę ks. Pawła z parafii Świętego Barnaby Apostoła, ks. Andrzeja i ks. Pawła z parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, diakonów Michała i Adriana, ks. Eugeniusza, wytrwałego spowiednika, świeckich pomocników ks. Andrzeja, ks. Wojciecha z Łomży. Oby ich świadectwo otwierało także przed nami nowe perspektywy życia już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański