Zapraszamy na otwarte spotkanie środowiska medycznego

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY – duszpasterstwo Służby Zdrowia przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu, zrzeszające lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, stomatologów, diagnostów i logopedów organizuje we współpracy lekarzy i kapłanów comiesięczne, czwartkowe spotkania formacyjne dla osób posługujących chorym. Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych, nie tylko ze środowiska medycznego. Pierwsze takie spotkanie w nowym roku odbędzie się 12 stycznia 2023 r. W programie o godz. 19:00 MSZA ŚWIĘTA w kaplicy Matki Bożej z Guadalupe w domu parafialnym przy ul. Rozwadowskiej 9/11, za kościołem. Następnie o godz. 20:00 konferencja w sali obok kaplicy w domu parafialnym.

Konferencję pt. BYĆ NARZĘDZIEM W RĘKACH BOGA wygłosi ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki, tłumacz Biblii.

Doktor Maria Jakubiak przedstawi materiały przygotowane o lekarzu dr. Kazimierzu Antonim Hołodze, którego życie posłuży podczas konferencji jako przykład bycia narzędziem w rękach Pana Boga.

Zapraszamy serdecznie!