Zmarł śp. ks. inf. Jan Byrski, pogrzeb 14 maja w Mińsku Maz.

Dzisiaj, 11 maja 2021 r. zmarł śp. ks. infułat Jan Byrski. W latach 1974-1978 był wikariuszem w Parafii Świętej Rodziny. Ostatnio ks. Jan Byrski był w naszej parafii podczas nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w czerwcu 2018 r., zaś rok wcześniej, na uroczystości konsekracji naszej świątyni. Polecamy śp. ks. Jana Opatrzności Bożej i prosimy o modlitwę w Jego intencji.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. infułata Jana Byrskiego:

Czwartek 13. maja – godz. 20:00 – Msza Święta żałobna w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim;

Piątek 14. maja – godz. 8:00 – Msza Święta żałobna w Domu Księży Emerytów w Otwocku pod przewodnictwem ks. bp. Jacka Grzybowskiego;

Piątek 14. maja – godz. 13:00 – Msza Święta żałobna w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim;

Piątek 14. maja – godz. 15:00 – Msza Święta pogrzebowa w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim pod przewodnictwem ks. bpa. Romualda Kamińskiego. Transmisja będzie dostępna pod linkiem: https://youtu.be/8M5sHl5wrL0

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim.

Ks. inf. Jan Byrski. Miał 79 lat, z czego 53 posługiwał jako gorliwy kapłan i wychowawca młodych pokoleń księży. Był pierwszym proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Ostatnie lata spędził jako mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Ksiądz infułat Jan Byrski urodził się 29 stycznia 1942 roku w Starej Wsi. Pochodził z Parafii Świętej Trójcy w Belsku Dużym, na terenie archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 czerwca 1968 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie k. Błonia (1968-1969), NMW Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym (1969-1970), Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (1970-1973), MB Różańcowej na Bródnie (1973-1974), Świętej Rodziny na Zaciszu (1974-1978), św. Jakuba Apostoła na Ochocie (1978-1984).

25 grudnia 1984 r. został proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Pracował w tej wspólnocie ponad 32 lata. Organizował, budował i tworzył tę parafię od podstaw we wszystkich jej wymiarach: administracyjnym, materialnym, społecznym, duchowym. Był budowniczym kościoła i plebanii. 30 czerwca 2017 r. zakończył posługę proboszcza, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

W strukturach diecezji warszawsko-praskiej był z nominacji biskupiej członkiem Rady Kapłańskiej (1992-2005), pierwszym dziekanem nowo powstałego dekanatu Mińsk Mazowiecki – św. Antoniego (1993-2017), członkiem Kolegium Konsultorów (2005-2009).

Kolejni biskupi doceniali jego zaangażowanie i pracę. Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 24 grudnia 1990 r., biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w skład Kapituły Katedralnej jako kanonika honorowego 24 grudnia 1992 roku, a następnie podniósł do godności kanonika gremialnego 24 grudnia 2001 r. Do godności prałata Kapituły Katedralnej podniósł go 24 grudnia 2007 r. abp Henryk Hoser SAC. Stolica Apostolska na wniosek bp. Kazimierza Romaniuka nadała mu tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości 15 grudnia 1994 roku, a na wniosek abp. Henryka Hosera SAC 26 lipca 2007 został mianowany Protonatariuszem Apostolskim (Infułatem).

9 października 2018 roku prezydent RP Andrzej Duda odznaczył księdza infułata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Odszedł kapłan nie tylko wielce zasłużony dla społeczności Mińska Mazowieckiego, będący jego legendą, gorliwy duszpasterz, zapobiegliwy gospodarz. Odszedł człowiek kochany za życzliwość, wrażliwość, serce, zwykłą codzienną dobroć, świadectwo pobożności, serdecznej, ufnej wiary. Leżał mu na sercu rozkwit parafii w wymiarze duchowym, działalność ruchów, wspólnot, organizacja spotkań, wyjazdy parafialne – wszystko to albo sam chętnie podejmował, albo otwartym sercem przyjmował, dawał szansę pracy, towarzyszył.

Z jego inicjatywy powstały nowe kościoły w Zamieniu, Chrośli, Żukowie, św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim, Królewcu, Choszczówce Stojeckiej. W każdym z tych przypadków zakupił grunty pod budowę, przygotował dokumentację techniczną, uzyskał pozwolenie na budowę i zbudował tymczasową kaplicę, rozpoczynając przy niej duszpasterstwo do czasu mianowania przez biskupa księdza do kontynuowania budowy i tworzenia nowej parafii.

Śp. ks. inf. Jan Byrski to także wychowawca wielu pokoleń młodych kapłanów – kolejni biskupi kierowali do Mińska Mazowieckiego, pod jego skrzydła, wielu neoprezbiterów i kapłanów młodych stażem, by od niego uczyli się sprawdzonej pracy duszpasterskiej.

www.warszawa.gość.pl

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.