Sakrament Bierzmowania

Młodzież z klas pierwszych szkoły średniej i starszą, która pragnie przystąpić do sakramentu Bierzmowania, zapraszamy do zgłoszenia się do ks. Zbigniewa, który będzie przygotowywał kandydatów do tego sakramentu od 1 lutego. Do czasu utrzymania obecnych obostrzeń epidemicznych spotkania będą odbywały się w formie online.