Zapraszamy na spotkania studenckie

W tym roku tak, jak w zeszłym chciałbym serdecznie zaprosić studentów na spotkania naszej grupy przy parafii Świętej Rodziny na Zaciszu. Oczywiście ich stacjonarność zależy od zaleceń sanitarnych, więc póki co korzystamy z tego, że możemy spotykać się bezpośrednio. Spotkania odbywają się zawsze w czwartki o godzinie 19:30 w domu parafialnym.

Czas i warunki, w których żyjemy stanowiły wskazanie, aby w tym roku akademickim sięgnąć głębiej do lektury Słowa Bożego, a zwłaszcza do Dziejów Apostolskich. W ten sposób możemy konkretnie odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do bycia misjonarzami w dzisiejszym świecie. Oczywiście to zaproszenie do wyjścia jest naturalnym przedłużeniem woli Chrystusa wobec wierzących w Niego i stanowi wewnętrzną cechę Kościoła od wieków, nie zaś domenę ostatnich lat. Zawsze zatem, szczególnie w naszym „dziś”, potrzebujemy otworzyć nasze serca na przychodzącego Boga i głosić Jego obecność, niosąc otaczającemu światu nadzieję i radość płynące z przynależności do rodziny Kościoła. Dlatego jako młodzi chrześcijanie pragniemy zgłębiać to, o czym mamy świadczyć, a zatem kim jesteśmy i co to za prawda, o której mówimy. W tym zaś wypadku: O co chodzi z tymi Dziejami?

Dzieje Apostolskie to po prostu historia początków Kościoła, ukazujących tak wzniosłe momenty jak Wniebowstąpienie czy Pięćdziesiątnica, ale także opowiadające o trudnej i pięknej działalności misyjnej oraz powstawaniu i życiu pierwszych wspólnot. Jesteśmy w niej także świadkami nawrócenia Szawła, który staje się Pawłem, a później także jego podróży. Arcybiskup Ryś opisując kiedyś tę księgę z optyką zwróconą na św. Pawła, stworzył humorystyczną analogię, iż od połowy księgi zastanawiamy się, czy Pawła zabiją czy nie. Wiozą go do Rzymu, ponieważ odwołał się od decyzji cezara i wszyscy, jak gdyby oglądali „M jak miłość”, zadają pytanie, co się stanie. Ostatecznie jednak na podstawie Dziejów Apostolskich nie wiemy, co się wydarzy (to już wyjaśnia nam Tradycja), ponieważ autor – św. Łukasz – „nie pisze historii Pawła, ale historię Słowa  Bożego”, które dociera do Rzymu. I choć Paweł jest w kajdanach, to Słowo jest nieskrępowane i może być przekazywane. Dzieje Apostolskie to także „Ewangelia Ducha Świętego”, gdyż wszystko jest w nich przez Niego naznaczone oraz prowadzone. Nadaje im to też charakterystycznej atmosfery radości duchowej w obliczu rodzącego się chrześcijaństwa.

Rzeczywiście chęci są piękne, ale istotą jest je zrealizować, a do tego warto posłużyć się warsztatem. Czego dotyczy ten warsztat? Jakich jego narzędzi zamierzamy używać i po co?

Sam warsztat wiąże się ze sposobami na to, aby możliwie jak najszerzej przyjrzeć się Dziejom Apostolskim. Tutaj pojawia się cały regał narzędzi do tego służących, ale nas interesującymi podczas tegorocznych spotkań będą: czytanie i medytacja Słowa Bożego oraz wspólne dzielenie się owocami tej modlitwy, spotkania ukazujące konteksty Dziejów Apostolskich – historyczny, społeczny, itd. – oraz czas na integrację. W rezultacie mamy wniknąć w tę księgę, jakby stać się jej elementem. Dzięki takiej otwartości pozwolimy też, aby to Słowo wnikało w nas, przemieniało i czyniło nowymi.

Mówiąc o narzędziach, nieszablonowo zacznę od ostatniego, które polega na właściwym przeżywaniu czasu na wyjazdach czy podczas grania w planszówki, gdy mamy okazję lepiej się poznać. To bardzo ważny aspekt, przez który poznajemy drugiego człowieka i zbliżamy się do niego rozumiejąc go coraz lepiej. Tak właśnie stajemy się budowniczymi mostów wypełniając kolejne zadanie, które papież Franciszek dał młodym w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Kwestia ŚDM także będzie obecna na spotkaniach. Będziemy się starali, w nawiązaniu do powyższego, o lepsze poznanie Portugalii – przyszłego organizatora ŚDM w 2023 roku – czyli jej bogatej historii, kultury oraz współczesnego, codziennego oblicza, a także wyzwań dla portugalskiego Kościoła.

W nawiązaniu do kontekstów księgi, wzajemnie będziemy dzielić się wiedzą o autorze, zarysowywać obraz tamtych czasów, warunki życia i rozwoju pierwszych wspólnot. To intelektualna droga w oparciu o różne studia, która z pewnością przyczyni się do wzrostu duchowego poprzez lepsze zrozumienie tła wydarzeń opisywanych w Dziejach Apostolskich.

Wreszcie także trzeba wspomnieć o budowaniu w nas duchowego dziedzictwa, czemu będą służyć tzw. dzielenie Słowem. Mówiąc ogólnie polega ono wpierw na indywidualnej lekturze Słowa Bożego, modlitwie z Nim, a następnie na dobrowolnej wymianie naszych myśli i doświadczeń związanych z tą modlitwą. Pozwala to wspólnie przeżywać wiarę oraz przenosić biblijny wzorzec, aby zastosować go w naszych okolicznościach życiowych.

Dlaczego w tych wyjątkowych czasach chcemy iść śladami pierwszych chrześcijan? Czego jeszcze można się nauczyć od nich nauczyć? Na pewno tego, że Bóg jest najważniejszy w życiu oraz że Eucharystia (gdzie Chrystus jest dosłownie obecny) stanowi centrum całego naszego życia wiarą oraz jednoczy wspólnotę.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak ponowić zaproszenie i zobaczyć się w czwartek o 19:30.

Bartosz Placak