Parafialne rekolekcje wielkopostne – 22-25 marca

Temat rekolekcji: EUCHARYSTIA – TAJEMNICA WIARY, która nas uzdrawia i przemienia. Rekolekcje poprowadzi o. Roman Hernoga, karmelita. ZAPRASZAMY!

Nauki rekolekcyjne będą głoszone w niedzielę 22 marca na wszystkich Mszach św., a w pozostałe dni rekolekcji dla dorosłych podczas Mszy św. o godz. 6:30, 9:00 i 18:00, dla młodzieży i później wracających z pracy o godz. 19:30. Wyjątkiem będzie wtorek, kiedy będzie obowiązywał inny program z racji dnia, w którym kościół Świętej Rodziny na Zaciszu będzie kościołem stacyjnym.

Wielki Post to czas szczególny dla każdego chrześcijanina. Ma on przygotować nas na przeżycie największej tajemnicy naszej wiary – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. To przygotowanie polega przede wszystkim na naszym nawróceniu – odwróceniu się od zła i pogłębieniu relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Służą temu różne praktyki i nabożeństwa wielkopostne. Wśród nich szczególne miejsce zajmują rekolekcje – czas osobistego spotkania z Bogiem i refleksji nad własnym życiem w świetle Jego Słowa. Aby nie zagubić się w tym świecie, aby nie zatonąć
w wirze codziennego życia, potrzebujemy choćby na chwilę zatrzymać się, wyciszyć i zasłuchać w Boże Słowo, aby w spotkaniu z Chrystusem  odnaleźć na nowo światło i siły do  podążania drogą wiary.

Na tę drogę codziennego życia Jezus zostawił nam wyjątkowy dar – Eucharystię. „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. […] Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas?„ (św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, 11).

Podczas tegorocznych wielkopostnych rekolekcji pragniemy odnowić i pogłębić naszą wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii – wielkiej tajemnicy wiary, która jest źródłem naszej przemieniany i uzdrowienia.

Eucharystia, która jest Najświętszą Ofiarą, Sakramentem miłości i zbawienia, aby mogła ujawnić w naszym życiu tajemniczą moc uzdrowienia potrzebuje z naszej strony wiary. Wiara natomiast rodzi się ze słuchania, z osobistego przylgnięcia do Słowa Pana. Dlatego serdecznie zapraszam na rekolekcje wielkopostne, aby ożywić i umocnić naszą wiarę oraz osobistą relację z Bogiem. Ofiarujmy ten czas Jezusowi,
a On przemieni nasze życie i napełni nas swoją mocą i radością Zmartwychwstania.

o. Roman Hernoga OCD