Duszpasterstwo TALENT zaprasza

Zapraszamy na kolejne spotkanie duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców TALENT w nurcie „Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą.” Temat spotkania: NASTAWIENIE.
Nastawienie do życia człowieka wierzącego jest fundamentalnie inne niż człowieka, który swojego życia nie buduje na Bogu. Wzrastanie w tym nastawieniu jest nieustannym procesem, pracą do wykonania. Nastawienie wiąże się z zadawaniem sobie pytań w stylu: Po co to robię? W jaki sposób przybliży mnie to do Boga? Czy to, co robię, jest miłe Bogu? Jak przyczyniam się do budowania Królestwa Bożego na ziemi? Konsekwencją podjęcia decyzji o podążaniu ścieżką wiary jest szukanie Boga w każdej okoliczności, człowieku, trudzie…
Spotkanie grupy Warszawa-Zacisze odbędzie się w piątek 6 marca 2020.
Program spotkania: Msza święta w kościele o godz. 18.00, o 19.00 spotkanie w domu parafialnym, gdzie nastąpi prezentacja tematu i dyskusja w grupach.
Planowany czas zakończenia 20.30.
Miejsce spotkania: Parafia Świętej Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11, Warszawa, Zacisze.