Możesz włączyć się w prace synodu młodych – wypełnij formularz

Parafialna grupa synodalna rozpoczęła już pracę 26 września. Podczas tego pierwszego spotkania w domu parafialnym sekretarz grupy parafialnej Magdalena Chlebicka przedstawiła wnioski z pierwszej sesji plenarnej, w której uczestniczyła jako nasza reprezentantka. Zachęciła też do zapoznania się z ankietą, którą jako grupa z parafii mamy wypełnić i złożyć do rejonu. Na kolejnym spotkaniu w sobotę 5 października dyskutowaliśmy nad poruszanymi w ankiecie zagadnieniami dotyczącymi duszpasterstwa młodych w naszej diecezji, ale przede wszystkim w parafii. Wnioski zostaną przekazane do dalszych prac synodalnych.

Powołane zostały specjalne parafialne grupy synodalne i prace trwają w tych grupach, ale także indywidualne osoby mogą wyrazić swoją opinię na temat sytuacji młodych w Kościele. Wszyscy młodzi ludzie z naszej diecezji zachęceni są do włączenia się w prace synodu. Taką możliwość stwarza zamieszczony na stronie Synodu Młodych formularz, który jest okazją do tego, aby młodzi (w wieku 16-30 lat) mieszkający na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej mogli wyrazić swoją opinię o Kościele. Odpowiedzi będą wykorzystane do przygotowania Instrumentum laboris Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej.