Spotkanie duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców TALENT

Zapraszamy 25 stycznia o godz. 19.00 do domu parafialnego na pierwsze w nowym roku spotkanie TALENTU, na którym porozmawiamy o nowym programie duszpasterskim na tegoroczne spotkania: Powołani do sukcesu. Biznes według Reguły św. Benedykta.

Św. Benedykt zaproponował mnichom trzy rodzaje pracy prowadzące do świętości: pracę Bożą (liturgia), pracę fizyczną (przekształcanie świata) oraz pracę wewnętrzną (przemienianie siebie). Na spotkaniach w 2019 roku będziemy wskazywać drogę do świętości dla przedsiębiorców XXI wieku, inspirując do rozwoju Bożego życia w sobie, rozwoju firmy i własnej osoby. Tematem spotkania w styczniu będzie: Nie męcz się, czyli po co ci ta firma? Spróbujemy odpowiedziec sobie na pytania:Jaki jest cel twojego życia? Czy poznałeś Boży plan względem siebie? Czy twoje cele są zbieżne z Bożym planem? Po co prowadzisz firmę? Czy firma jest miejscem twojego uświęcenia?