Nie bój się wziąć do siebie Maryi

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. (Mt 1, 20-23)

Warto, abyśmy chcieli usłyszeć te słowa: Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Od 8 września, od święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rodziny mogą przyjmować kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w swoich domach. Jest to owoc nawiedzenia naszej parafii 3 czerwca. W zakrystii można zapisywać się na wybrany dzień. Każda z rodzin będzie mogła w widocznym znaku obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przyjąć Maryję do siebie. Wierzymy, że ta Jej obecność jest dla nas źródłem łask. Maryja przychodzi, by przybliżyć nam Zbawiciela. To Maryja pomaga nam doświadczyć w konkretach naszego życia, że Bóg jest z nami. Pan Jezus pragnie bliskiej więzi z nami, pragnie bliskiej relacji. On sam mówi, że jest Bogiem z nami – Emmanuelem. To imię Jezusa urzeczywistnia Maryja. Otwierajmy się na Maryję, a przez Nią na Tego, który chce być z nami.

ks. Proboszcz Andrzej Mazański