Matka Boża w Kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej nawiedziła naszą parafię

Kopia wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej przybyła do naszej parafii w niedzielę 3 czerwca 2018 r. o godz. 18.30. Po powitaniu przy zbiegu ulic Skrzypcowej, Codziennej i Łukasiewicza Obraz został procesjonalnie wprowadzony do kościoła. W procesji uczestniczyły grupy parafialne,  bielanki i dzieci pierwszokomunijne niosące wieniec, ministranci, chorągwie, schola, rodziny z dziećmi, miejscowi  księża oraz księża goście pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Solarczyka.

Na tę historyczną uroczystość do naszej parafii przybył kardynał John Ribat – ordynariusz Port Moresby z Papui-Nowej Gwinei oraz ks. bp Józef Roszyński SVD – ordynariusz diecezji Wewak na północnym wybrzeżu Papui-Nowej Gwinei. Obecni byli także księża proboszczowie z dekanatu praskiego i zaprzyjaźnieni z parafią kapłani.

Obraz niesiony był przez Chorągiew Świętej Rodziny Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, która działa w naszej parafii, młode matki i ojców z naszej wspólnoty parafialnej. Do świątyni Obraz został wniesiony przez mężczyzn z rodziny Państwa Kot. Matka Boża Jasnogórska została wprowadzona do naszego kościoła po kwietnym dywanie ułożonym przez parafian z kwiatów z ich ogrodów. W pięknie przystrojonym na tę okazję kościele Obraz Matki Bożej został ustawiony na specjalnie przygotowanym tronie z wielobarwnych róż.

Jako pierwszy Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Wizerunku powitał w kościele parafialnym ks. Proboszcz Prałat Andrzej Mazański:

Maryjo, Pani Jasnogórska! Bądź pozdrowiona!

Witamy Cię w naszej parafialnej wspólnocie. Wierzymy, że Jesteś z nami i pośród nas przez całe 70 lat istnienia naszej Parafii. Ale Ty wiesz, że potrzebujemy wyraźnych znaków Twojej obecności, potrzebujemy takich chwil, jak ta, którą dane jest nam przeżyć dzisiaj. Czujemy Twoje spojrzenie kochającej Matki. Postrzegasz i znasz nasze braki, ale wiesz również, jak im zaradzić. Ty wiesz, że często nam brak cierpliwości, znasz nasze lęki i obawy, brak wdzięczności, nadmierne niepokoje i troski, znasz nasze niewierności. Wypraszaj nam wiarę, nadzieję i miłość, których potrzebujemy na co dzień: w domu, w szkole i w pracy.

Dziękujemy Ci za tę świątynię, w której możemy się gromadzić także teraz, aby spotkać się z Tobą.  Aby być przy Tobie, aby od Ciebie uczyć się jak żyć. Dziękujemy, że Ty dajesz nam swego Syna. Dziękujemy, że On może stawać się centrum naszego życia.

Maryjo, ucz nas modlitwy, wypraszaj nam światło i dary Ducha Świętego, abyśmy mogli tworzyć rodzinę dzieci Bożych i mogli stawać się nawzajem dla siebie darem. Amen

Cudowny Wizerunek Matki Bożej powitała także wielopokoleniowa rodzina Państwa Szewczyków:

Witaj Mamo w domu!

Jak dobrze, że z nami jesteś. I choć każde Zdrowaś Mario, każde Pod Twoją Obronę, każdy przesunięty palcem paciorek na różańcu jest przywołaniem Twojej obecności, to jednak jako ludzie słabi, wciąż potrzebujący widocznych znaków, właśnie w kopii cudownego Jasnogórskiego obrazu odczuwamy mocniej Twoją obecność. Stajemy przed Tobą jako wielopokoleniowa rodzina i wspólnota parafialna.
Stajemy przed Tobą w różnej kondycji, często życiowo poobijani, z porażkami, może nawet duchowo bezdomni, którym dzisiejszy świat niestety każdego dnia zabiera to co najważniejsze: wiarę, nadzieję i miłość. Ale właśnie dzisiaj, każdy z nas, na swój sposób chce się wtulić w Twoje ramiona.

Ty jesteś Matką, która wszystko rozumie. Dopiero z perspektywy dorosłego życia odkrywamy sens słów  śpiewanych w dzieciństwie, że sercem ogarniasz każdego z nas, i że jesteś z nami w każdy czas. To doświadczenie naszych kolejnych życiowych krzyży sprawia, że odkrywamy iż w chwilach naszego wołania do Twojego Syna o zmiłowanie, Ty Matko już dawno za nami orędujesz i wstawiasz się.

Dlatego na Twoje ręce składamy wszystkie nasze modlitwy, oczekiwania, postanowienia, które podejmiemy w tym czasie, nasze dobre chęci nawrócenia i poprawy. Wiemy, że Ty najlepiej je przedstawisz swojemu Synowi. Jako najukochańsza i najlepsza Matka wszystko wyjaśnisz i wytłumaczysz. Chcemy, korzystając z tej chwili, z Tobą się modlić i usłyszeć Twój cichy i pokorny głos. Chwycić Cię na nowo za rękę, aby nie zginąć na ziemi wśród łez i licznych pokus. Tak, aby każdy z nas w odpowiednim dla siebie czasie mógł kiedyś stanąć przed Tobą i spojrzeć, już nie w wizerunek ludzką ręką uczyniony, ale w Twoje matczyne, ukochane oczy i przepełniony szczęściem powiedzieć Ci: Dziękuję Ci Mamo za wszystko!

Patronko rodzin, Ty która przekazałaś swojemu Synowi wiarę przodków błagamy cię dopomagaj wszystkim rodzinom naszej parafii w przekazaniu wiary naszych ojców kolejnym pokoleniom. Niech owocem tego  nawiedzenia będzie łaska umocnienia wiary, która rozpali na nowo dar modlitwy w gronie rodzinnym.

Matko rodzin, przez te dni nawiedzenia będziemy prosić cię o wsparcie dla wszystkich małżonków naszej parafii, o zachowanie jedności i czystości życia małżeńskiego. Daj nam łaskę wybaczania i otwórz na potrzeby współmałżonków, niech twoje bezgraniczne zaufanie i oddanie Bogu będzie dla nas drogowskazem w życiu małżeńskim.

Obraz witali także przedstawiciele młodzieży i dzieci. W tej historycznej Mszy św. uczestniczyły grupy parafialne i licznie całe rodziny, nawet z malutkimi dziećmi.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. W homilii nawiązał do osoby św. Józefa, który zawierzył Bogu, choć tak wielu rzeczy w swoim życiu początkowo nie rozumiał. – My również tak często musimy być ludźmi wiary. Za przykładem św. Józefa bądźmy zawsze opiekunami Bożych tajemnic – zachęcał bp Marek.
Jak podkreślił – w nasze życie i powołanie wpisane jest Boże błogosławieństwo. Boża moc działa poprzez nasze słabe ludzkie siły – mówił. – Maryja w domu Zachariasza stając przed  św. Elżbietą wniosła duchową nadzieję i moc. Kiedy Bóg prowadzi po swoich drogach, to będzie także dawał umocnienie we wszystkich dotyczących nas Bożych tajemnicach. Ksiądz bp Marek przypomniał, że w dniu nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu przypadła 34. rocznica święceń kapłańskich ks. Andrzeja Mazańskiego.

W modlitwie powszechnej rodzina Państwa Janas przedstawiła intencje:

Królowo nieba i ziemi, Twojemu orędownictwu polecamy cały Kościół Powszechny – pomagaj wszystkim ochrzczonym, aby budowali swoje życie na Jezusie.

Królowo Apostołów, Twojemu wstawiennictwu polecamy pasterzy Kościoła: biskupów i prezbiterów, a także posługujących w naszej parafii księży – uproś dla nich łaskę nieustannej otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Królowo Polski, dziękujemy Ci za opiekę nad naszą Ojczyzną i za radość świętowania stulecia odzyskania niepodległości, za Twoim wstawiennictwem prosimy o ducha mądrości i pokornej służby dla sprawujących władzę i o łaskę jedności w narodzie.

Opiekunko Rodzin, Twojemu wstawiennictwu polecamy wszystkie chrześcijańskie Rodziny, prosimy uproś dla nich łaskę życia w jedności i miłości.

Strażniczko młodzieży, Twojej opiece powierzamy dzieci i młodzież naszej parafii – prosimy, aby wzrastali w mądrości, latach i łasce otwierając swoje serca na powołanie do służby Kościołowi w życiu konsekrowanym bądź w sakramencie małżeństwa.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z kustoszem obrazu i odśpiewany został Apel Jasnogórski, a następnie przed Obrazem Matki Bożej rozpoczęło się całonocne czuwanie, podczas którego modliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin.

O północy podczas pasterki maryjnej księża, którzy w ostatnich latach pracowali w naszej parafii modlili się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego i konsekrowanego szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.

Czuwanie prowadziła młodzież parafii, róże różańcowe rodziców, młodzieży i dzieci, ZAK, Droga Neokatechumenalna i Ruch Rodzin Nazaretańskich. W nocy do otwartego kościoła przychodzili wierni na osobiste spotkanie z Matką Bożą w modlitwie.

Poniedziałkowy poranek rozpoczął się śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a następnie odprawione zostały Msze św. dla dzieci szkolnych, później z udziałem chorych i osób w podeszłym wieku, po której udzielony został Sakrament Namaszczenia Chorych, a w południe Msza św. z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym.

Przez cały dzień Matkę Bożą w wizerunku Jasnogórskim odwiedzali parafianie i goście, dzieci szkolne z katechetami, śpiewem adorowała schola i członkowie środowiska medycznego, trwały czuwania modlitewne – prowadzone i w ciszy.

O godz. 17.00 odbyła się Msza św. na zakończenie nawiedzenia, której przewodniczył ks. Proboszcz, a współkoncelebransami byli ks. Wojciech i ks. Robert. Po poświęceniu obrazów Matki Bożej Jasnogórskiej do naszych mieszkań nastąpiła wzruszająca dla wielu z nas liturgia pożegnania. Obraz Matki Bożej został przewieziony do kościoła
św. Barnaby Apostoła, gdzie za Nawiedzenie naszej parafii podziękował ks. Proboszcz i Państwo Dryjańscy.

Po odjechaniu pojazdu kaplicy trwaliśmy przez chwilę w milczeniu. Tak jest, gdy rozstajemy się z Kimś bliskim. Maryjo! Dziękujemy, że zawsze jesteś z nami, nawet jeśli nam wydaje się inaczej.