Nawiedzenie parafii przez Maryję w Jasnogórskim Wizerunku w 1981 r.

Są takie wydarzenia i takie daty, które wpisują się już na stałe w naszą historię. W niedzielę, 3 czerwca 2018 r. powitamy w naszej parafii Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego i będziemy przebywać z naszą Matką jeszcze w poniedziałek, 4 czerwca. Przy okazji tak wielkiego wydarzenia warto wspomnieć, że historia zatoczy krąg – ten sam Obraz już nawiedził naszą parafię 20 listopada 1981 r. , kiedy to proboszczem był ks. Witold Domański. Wystosował wówczas do parafian list, który przytaczamy z naszej kroniki parafialnej:

 

Drodzy Parafianie!

     Zanim wyrażę wam moje pragnienie, pozwólcie, że przytoczę słowa wielkiego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego życie bez reszty oddane Kościołowi i Ojczyźnie związane było miłością i wiarą z Panią Jasnogórską. Oto Jego słowa: „Od szeregu lat przez cały kraj wędruje Obraz Matki Boskiej, Pani Jasnogórskiej… Owoce tej wędrówki ubogaciły życie religijne Narodu i wsparły nas w trudzie zachowania oblicza religijnego i  moralnego. Umocniły Naród w zmaganiu o zachowanie naszej duchowości chrześcijańskiej i kultury rodzimej… Nawiedzenie było publicznym, często manifestacyjnym wyznaniem wiary w Boga. Było to samorzutne głosowanie za Chrystusem i Jego Matką przez towarzyszące Obrazowi tysiączne rzesze, przez owe setki tysięcy okien z wystawionymi Obrazami Matki Bożej, przez pracowicie i ofiarnie przygotowane dekoracje, a przede wszystkim przez czynny udział w misjach, rekolekcjach i czuwaniach modlitewnych… była to wielka spowiedź Narodu, jednanie Rodzin, rozbitych małżeństw, powrót po dziesiątkach lat do życia religijnego i służby Bożej… pogłębienie życia religijnego.”

     Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, od października ubiegłego roku nawiedzający kolejno wszystkie parafie Stolicy, przybędzie do naszej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w piątek, 20 listopada 1981 roku. Tego dnia zgromadzimy się o godz. 16.00 na skrzyżowaniu ulic Gilarskiej i Samarytanki, aby tu powitać Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Obrazu Jasnogórskiego i w licznej procesji wprowadzić Ją do naszego kościoła na Zaciszu.

     Ta wielka, niepowtarzalna uroczystość zobowiązuje nas w szczególny sposób do duchowego i moralnego odrodzenia. Temu celowi mają służyć misje maryjne, które w dniach od 14 do 20 listopada br., według podanego programu, zgromadzą nas wszystkich w kościele parafialnym, aby tutaj Słowem Bożym poruszone sumienia dokonały wewnętrznej przemiany. Z odwagą i szczerością przyjdźmy do konfesjonału, aby Chrystus miłosierny wszystko nam przebaczył, a przy Stole Eucharystycznym nakarmił nas Swoim Ciałem. Pojednani z Bogiem i ludźmi czystymi oczami w dniu nawiedzenia spoglądać będziemy na Matkę Bożą w Jej Cudownym Obrazie, aby Ona wyprosiła nam u Syna Swego Jezusa Chrystusa, a Pana naszego – to wszystko, co nam jest potrzebne do życia doczesnego i wiecznego.

     Moim pragnieniem, które Wam teraz wyrażam, niech będzie prośba, aby łaska Boża, jako owoc Nawiedzenia, zawsze w nas trwała.

Ks. Witold Domański, Proboszcz
Warszawa  – Zacisze, wrzesień 1981 r.

 

Po nawiedzeniu Parafii przez Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego w 1981 r., tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, ówczesny proboszcz, ks. Witold Domański napisał w kronice parafialnej (pisownia oryginalna):

      „Parafia od kilku miesięcy bardzo starannie przygotowywała się do uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Jej Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Przygotowanie to objęło dekorację kościoła wewnątrz i na zewnątrz, trasy procesji na przestrzeni ok. 3 km, na której umieszczono kilkaset chorągwi biało-czerwonych, biało-niebieskich i biało-żółtych, rozwieszono wzdłuż trasy kilka tysięcy kolorowych proporczyków, częściowo nabytych przez parafię, częściowo wykonanych przez parafian we własnym zakresie, oraz dekorację poszczególnych domów, pięknie iluminowanych. Nawiedzenie poprzedziły misje maryjne, które według załączonego programu w dniach 14-20 listopada 1981 roku, prowadzili Księża Salezjanie z Kutna-Woźniakowa: ks. Kazimierz Gałaj, mgr teologii (lat 49) i ks. Zbigniew Karez, lic. teol. (lat 47). Misje zgromadziły kilka tysięcy wiernych i dały owoce szczególnej łaski i duchowego odrodzenia parafii. Wszyscy parafianie otrzymali zaproszenie na uroczystości Nawiedzenia i program Misji, co obudziło większe zainteresowanie. W procesji z Obrazem M.B. Jasnogórskiej, który przybył do naszej parafii w piątek, 20 listopada br. o godz. 16.00, wziął udział J.E. Ks. Biskup Zbigniew Józef Kraszewski, a także uczestniczyli księża dekanalni. Rzesza wiernych wynosiła około 5 tysięcy osób. Procesja odbyła się z towarzyszeniem orkiestry dętej. Nawiedzenie odbyło się zgodnie z programem. Czuwania nocne zmoblilizowały setki wiernych. Obraz M.B. z wielkim wzruszeniem pożegnaliśmy w niedzielę, 22 listopada 1981 roku, o godz. 14.00 przed kościołem, skąd został przewieziony do parafii św. Marii Magdaleny w Wawrzyszewie. Jako „dar nawiedzenia” parafia od wiernych otrzymała 3 ornaty gotyckie (2 białe, 1 fioletowy), 2 puszki pozłacane do komunikantów (duża i mała). Na zewnątrz kościoła, w celu uświetnienia uroczystości Nawiedzenia, zainstalowano 4 elektryczne lampy, które na stałe w razie potrzeby służą oświetleniu terenu przykościelnego. Nawiedzenie Obrazu M.B. w parafii pod względem organizacyjnym, duszpasterskim i gospodarczym było akcją wymagającą wielkiego wysiłku, koordynacji i zaangażowania wielu osób, ale ten zakres pracy był konieczny, aby można było osiągnąć przez to przygotowanie wspaniały zryw duchowy i pojednanie z Bogiem poprzez Konfesjonał. Okres Misji maryjnych i Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jej Cudownego Obrazu Jasnogórskiego pozostanie w pamięci parafian, jako głębokie przeżycie religijne.

      Wkrótce po Nawiedzeniu Matki Bożej zostaliśmy wszyscy zaskoczeni ogłoszeniem stanu wojennego w naszej Ojczyźnie w dniu 13 grudnia 1981 r. Ta data historyczna nie da się już nigdy wykreślić i do niej będą wracać wszystkie pokolenia, aby uprzytomnić sobie położenie geopolityczne naszego kraju i konsekwencje wynikające z tej zależności.

      Trzeba podkreślić, że stan wojenny zbliżył ludzi do Kościoła, który zawsze stoi w obronie Ojczyzny i godności każdego człowieka.”

Ks. Witold Domański, Proboszcz

Warszawa – Zacisze, dnia 31 grudnia 1981 roku