Rodzina otwarta na Ducha Świętego – Dawcę darów wielu

Powoli kończy się najdłużej trwający okres roku liturgicznego: Okres Wielkanocny. Przez pięćdziesiąt dni świętowaliśmy radosny czas pamiątki Zmartwychwstania Jezusa. Ostatnie dziewięć dni tego okresu Kościół przeżywa trwając na Nowennie do Ducha Świętego. W ten sposób naśladujemy pierwszą wspólnotę Kościoła: Apostołów i uczniów Jezusa, którzy po Wniebowstąpieniu trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z Maryją w jerozolimskim Wieczerniku. To tam zstąpił na nich Duch Święty w postaci ognistych języków i uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii. W chwilach trudności, bezradności, podejmując ważne decyzje zawsze powinna nam towarzyszyć modlitwa, do Tego, który jest Dawcą wielu darów takich jak: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej, pobożności. To w Duchu Świętym powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze ludzkie wyzwania.

Czy Święta Rodzina może nas inspirować?

Warto sobie uświadomić, że to Duch Święty zmienił bieg życia młodego małżeństwa Józefa i Maryi z Nazaretu. Obaj Ewangeliści opisujący przyjście Jezusa na świat podkreślają, że poczęcie Dzieciątka w łonie Maryi stało się „za sprawą Ducha Świętego” (Mateusz) (u Łukasza zaś napisane jest: „Duch Święty zstąpi na ciebie”). Maryja i Józef poprzez wybory, które podjęli (o których czytamy na kartach Ewangelii), dali świadectwo, co znaczy odpowiadać na działanie Ducha Świętego. Przecież możemy sobie wyobrażać, jak mogłoby wyglądać życie tych dwojga małżonków, gdyby nie słuchali natchnień Bożych, gdyby nie poddali się działaniu Ducha… To w Duchu Świętym była ich jedność, to dzięki otwartości na działanie Ducha Świętego przeżyli swoje małżeństwo zapewniając opiekę i bezpieczeństwo Jezusowi, pomimo różnych niedogodności, czy wręcz zagrożeń.

Patrząc na Świętych Małżonków z Nazaretu uczymy się, jak ludzkie doświadczenia rozumieć przez pryzmat Bożych planów. Józef, prosty cieśla w sposób mądry i dojrzały reagował na sny, w których doświadczał Bożych natchnień. Czasem pozornie zwyczajne sytuacje mogą okazać się szczególnie ważne w planach Bożych. Chociażby takie spotkanie dwóch krewnych Maryi i Elżbiety. Elżbieta poczuła ruchy swego synka Jana i za sprawą Ducha Świętego, „który ją napełnił” zrozumiała, że jest to szczególne spotkanie z krewną. Poruszenie się nienarodzonego dziecka, w tym momencie dla Elżbiety było momentem uświadomienia sobie, jak ważne jest spotkanie z Maryją, którą nazwała „Matką Pana”. Patrząc na przykład Świętej Rodziny z Nazaretu warto uczyć się otwartości na działanie Boga w zwyczajnych życiowych sytuacjach.

Tradycja świętowania uroczystości Zesłania Ducha Świętego

W naszej współczesnej tradycji świętowania uroczystości Zesłania Ducha Świętego brakuje zewnętrznych znaków, zwyczajów, które podkreślałyby wyjątkowość tych świąt. A przecież Zesłanie Ducha Świętego należy do trzech najważniejszych Świąt w roku liturgicznym razem z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Te dwa święta mają bogatą oprawę świętowania wpisaną w zwyczaje rodzinne, ludowe czy też narodowe. Wyjątkowość tych dwóch świąt jest czytelna, bo podkreślona poprzez zewnętrzne formy takie jak szczególne ozdabianie domów (choinka, palmy), czy też różne świąteczne potrawy.

W dawnych wiekach Zesłanie Ducha Świętego nazywane było Zielonymi Świątkami ponieważ w kalendarzu liturgicznym przypada zawsze na czas, kiedy wkoło rozkwita wiosna. W związku z tym w naturalny sposób rodziła się potrzeba dekorowania kościołów i domów zielenią: młodymi gałęziami drzew, tatarakiem, kwiatami. W niektórych regionach ludzie gromadzili się w wigilię Zesłania Ducha Świętego na tak zwanych sobótkach, czyli spotkaniach pod gołym niebem wokół ognisk. Na wsiach ta tradycja wspólnej zabawy podkreślała szczególne znaczenie samego święta Zielonych Świątek.

Otwarci na Ducha Świętego w rodzinach

W naszej parafii, co roku odmawiana jest Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. To szczególna łaska, jeśli ktoś może uczestniczyć w Mszy Świętej przez dziewięć dni i we wspólnocie parafialnej odmawiać modlitwę Nowenny. Jednak nie dla wszystkich jest to możliwe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką modlitwę Nowenny do Ducha Świętego podjąć samemu albo jeszcze piękniej we wspólnocie rodzinnej. Sama modlitwa może być oparta o gotowe teksty: są zarówno dostępne wersje książkowe, jak i w internecie można znaleźć wiele propozycji. Ważne, aby razem jednomyślnie stawać na modlitwę, pomimo przeszkód i znużenia, które mogą się pojawiać.

Warto też zadbać o szczególną oprawę samego dnia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Tak jak gromadzimy się razem w Wielkanoc, czy Boże Narodzenie tak i temu dniowi powinno towarzyszyć radosne spotkanie rodziny. Można pomyśleć o specjalnych dekoracjach domu, na przykład symbolicznych językach ognia powieszonych w oknie. No i warto umieścić w centralnym miejscu obraz, czy chociaż mały obrazek pokazujący Zesłanie Ducha Świętego. 

Może uczynić ten dzień dniem wręczania sobie małych symbolicznych prezentów? Skoro Duch Święty pragnie nas obficie obdarzać swoimi darami to i my możemy siebie nawzajem obdarowywać w mądry sposób.

Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego wyszli na zewnątrz głosić Dobrą Nowinę. W majową niedzielę warto wybrać się na spacer, jeśli sprzyja temu pogoda. A może ktoś z nas odczyta natchnienie wyjścia nie tylko z domu, ale również ze swojej strefy komfortu i odezwie się do kogoś z kim długo nie utrzymywał kontaktu, zaprosi krewnego albo przyjaciela na spotkanie?

A jakie będzie Twoje świętowanie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w tym roku?

Marta S.