Trwa tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne

Zachęcamy do modlitwy o powałania do życia kapłańskiego i zakonnego z naszej parafii. Na stoliku z czasopismami są kartki z tekstami modlitw oraz fragmentem orędzia papieża Franciszka. Zachęcamy, by brać te kartki jako pomoc do podjęcia modlitwy o powołania. W czwartki podczas wieczornej Mszy św. będziemy też modlić się o powołania.

Boże, Ojcze nasz! Poświęcamy Ci nasze rodziny; spraw, aby nasze dzieci rosnące w latach, wzrastały także w mądrości i łasce. Obdarz je, pokornie prosimy, Twoim świętym powołaniem. Niech znajdą w domu rodzicielskim mocne oparcie, aby poszły odważnie i wiernie za głosem powołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

W różnorodności i specyfice każdego powołania, osobistego i kościelnego, chodzi o słuchanie, rozpoznawanie i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze talenty, czyni nas także narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia.

Bóg przychodzi w milczeniu i dyskretnie, nie narzucając się naszej wolności.

Każdy z nas może odkryć swoje powołanie jedynie poprzez rozeznanie duchowe, „proces, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia, w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej stanu życia”

Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg.

Franciszek

 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen

 Jan Paweł II