Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Dzisiaj po porannej Mszy św. odprawiliśmy drogę światła rozważając tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwo przygotowały animatorki z parafialnej grupy ZAK. Po nabożeństwie chętni pozostali na wspólnym śniadaniu w atmosferze wielkanocnej radości. Dziękujemy za wspólną modlitwę i radość spotkania przy stole.

STACJE DROGI ŚWIATŁA:
STACJA I Jezus powstał z martwych
STACJA II Uczniowie przybywają do pustego grobu
STACJA III Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie
STACJA IV Zmartwychwstały na drodze do Emaus
STACJA V Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba
STACJA VI Zmartwychwstały objawia się uczniom w Wieczerniku
STACJA VII Zmartwychwstały przekazuje władzę odpuszczania grzechów
STACJA VIII Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza
STACJA IX Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim
STACJA X Zmartwychwstały powierza Piotrowi swój Kościół
STACJA XI Zmartwychwstały posyła uczniów z misją w świat
STACJA XII Zmartwychwstały wstępuje do nieba
STACJA XIII Uczniowie z Maryją oczekują Ducha Świętego
STACJA XIV Zmartwychwstały posyła Kościołowi Ducha Świętego