Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

(J 20, 1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Nadszedł czas świętowania, czas, kiedy będziemy gromadzić się, by we wspólnocie wierzących i we wspólnocie rodziny doświadczyć, że pokój serca i cicha wewnętrzna radość, to znaki, że Bóg jest blisko pośród nas, że Zmartwychwstały Pan zwycięża i przynosi życie. Nie ma Go w grobie, ale jest żywy i obecny pośród nas.

Wszystkim parafianom i gościom, którzy będą nawiedzać nasze domy i nasz kościół parafialny, życzę błogosławionych Świąt Paschalnych i spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem – naszym Panem i Zbawicielem.

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański