Zapragnijmy spotkania z Jezusem w Wielkim Poście

W czas Wielkiego Postu wprowadziło nas już Święto Ofiarowania Pańskiego, które przeżywaliśmy 2 lutego. Matka Boża przekazała Jezusa Symeonowi i Annie, którzy symbolizują Kościół, czyli nas, wspólnotę wierzących. Już w tej scenie w świątyni jerozolimskiej zawarta jest idea rozszerzenia Świętej Rodziny. Symeon i Anna posłuszni głosowi Ducha Świętego, są przykładem osób, o których powie Pan Jezus, zapraszając nas do bycia członkami Jego Świętej Rodziny: „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. W tych dniach przypominajmy sobie o tej wielkiej łasce i propozycji dla nas. Dlatego zachęcam, by celem naszych wysiłków wielkopostnych było właśnie spotkanie i zjednoczenie się z Bogiem i braćmi w Kościele. Czy podjęte przez nas praktyki służą temu celowi? Podczas rekolekcji, które właśnie rozpoczynają się w naszej parafii będziemy kolejny raz zachęceni do nawrócenia, czyli odwrócenia się od grzechu, zmiany swojego myślenia i powrotu do Boga. Wszystkie działania, problemy, troski łączmy z Bożą Miłością, która nas stworzyła i odkupiła. Wyrzeczenia, które podejmujemy są po to, by robić w swoim życiu miejsce dla łaski i być bardziej Bogu poddanym. Spotkanie Pana Jezusa niech będzie przyjęciem Go i Jego zaproszenia, by wejść do Jego Świętej Rodziny.

Szczególnym znakiem naszego trwania z Maryją w Wielkim Poście są rozpoczęte już w naszej wspólnocie parafialnej przygotowania do Nawiedzenia Kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, która przybędzie do nas 3 czerwca. Zapraszamy do przygotowania się do tego wydarzenia, a także do współuczestniczenia w „napełnianiu stągwi”, które postawiliśmy w naszym kościele. Jedną z nich napełniają dzieci, drugą młodzież, trzecią małżonkowie, czwartą poszukujący (drogi życiowej, powołania, współmałżonka), piątą chorzy i starsi, szóstą goście przybywający do parafii. Do dzbanów możemy wrzucać niebiesko-przezroczyste kulki symbolizujące krople wody, w które wkładamy kartkę z zapisaną prośbą czy podziękowaniem albo darem duchowym. Będzie to nasz niewielki wkład, z którego Pan Jezus może uczynić coś wielkiego na miarę swojej hojności.

Życzę błogosławionego i owocnego czasu Wielkiego Postu

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański