Rekolekcje wielkopostne dla dzieci poprowadzi o. Piotr Socha

Podczas rekolekcji w parafii odbędą się również rekolekcje dla dzieci ze SP nr 84 w czterech grupach: o godz. 8.00 – kl. VI  i VII, o godz. 10.15 – kl. I-III, o godz. 11.30 – kl. IV i V i o godz. 12.45 – kl. I-III druga grupa.  Nauki dla dzieci będzie głosił Ojciec Piotr Socha, redaktor naczelny „Rycerza Niepokalanej”.

Przypomnimy sobie wspólnie z dziećmi, że Męka Pana Jezusa na nowo otwiera nam bramy do raju, które człowiek sam sobie zatrzasnął. Następnie zastanowimy się, kto może wejść do raju, kiedy już jego bramy zostaną otwarte. W tym miejscu warto przywołać św. ojca Maksymiliana Marię Kolbego, który na ten temat wielokrotnie rozmawiał z braćmi zadając im to samo pytanie: Kto może do nieba wejść? Bracia bardzo długo zgadywali, a św. Maksymilian wyjawił, że potrzebne są trzy warunki: Potrzeba chcieć, chcieć, chcieć! Żeby chcieć, trzeba też poznać drogę wejścia, którą pokazał nam Pan Jezus. Podczas dni rekolekcyjnych będziemy wnikliwie czytać Słowo Boże i przekładać je na codzienność dzieci w ich środowisku, w szkole czy w domu, tak by poznały, że o niebo mogą już teraz zawalczyć.

Podczas jednej z nauk przedstawię dzieciom bilety do nieba. W walizce pełnej biletów będą mogły odnaleźć te, które na pozór dają poczucie dostania się do upragnionego nieba. Pokażę im rzeczywistości, które dają złudzenie dostania się do raju. Następnie dzieci same przygotują takie bilety, będą to  uczynki miłosierdzia. Ewangelia mówi nam jak czynić dobro, a  podczas nauki rekolekcyjnej spróbujemy wspólnie uzmysłowić sobie, jak to zacząć wdrażać w życie.

We wtorek będzie czas na sakrament pokuty i pojednania. Porozmawiamy o przeszkodach stojących nam na naszej drodze do nieba. Nastolatkom postaram się wskazać rzeczywistości, które uchodzą ich uwadze podczas rachunku sumienia, zaś młodsze dzieci zastanowią się, w jaki sposób grzech nam przeszkadza. Ważnym punktem będzie Msza św. na zakończenie rekolekcji w środę. 

Pracę z dziećmi podczas rekolekcji polecam modlitwie ich rodziców.

O. Piotr Socha