Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

„Boże, Ty przez narodzenie Jezusa z Najświętszej Maryi Dziewicy objawiłeś światu blask swojej chwały, spraw, abyśmy tę wzniosłą tajemnicę Wcielenia wyznawali z niewzruszoną wiarą i nieustannie ją sławili z pełnym miłości oddaniem.”

 

Przytoczone słowa pochodzą z modlitwy liturgicznej Kościoła, którą zanosimy jako wspólnota do Boga w jednym z dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia, niech będą także życzeniami świątecznymi dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

Przed nami błogosławiony czas Świąt Bożego Narodzenia oraz doświadczenia bliskości Boga, który przychodzi na świat jako Dziecię, wybierając Świętą Rodzinę, jako drogę swego przyjścia. Przygotowaliśmy się do przyjęcia tego daru wołając w czasie Adwentu: Przyjdź, Panie Jezu i wpatrując się w postać św. Józefa w czasie Mszy świętych roratnich.

Rok kalendarzowy zakończymy tym razem wspólnie ze Świętą Rodziną. 31 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny i nasze święto parafialne. W tym roku dane nam będzie zgromadzić się w tym dniu wokół ołtarza razem z naszym nowym biskupem diecezjalnym Romualdem Kamińskim. Następnie przed nami kolejne dni, tygodnie, miesiące roku 2018. Czas, który daje nam Pan, czyli nasze ludzkie ramy, w jakie wpisane jest doświadczenie Bożej obecności i Bożego działania w naszym życiu. Patrząc wstecz, jest w naszych sercach wdzięczność za piękny i podniosły dzień 18 czerwca, dzień konsekracji naszego Kościoła. Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, namaszczając olejem krzyżma ołtarz, podkreślił, że uzyskuje on w ten sposób szczególną i pełną godność miejsca uobecniania się dzieła zbawienia w naszej wspólnocie parafialnej. Namaszczenie tym samym olejem, który używany jest w sakramencie chrztu, bierzmowania i kapłaństwa przypomina nam fakt naszej konsekracji, naszej przynależności do Chrystusa.

Rok duszpasterski, który rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu Kościół w Polsce pragnie przeżywać i pracować mając przed oczyma hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, zaczerpnięte z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, oraz symbole: olej krzyżma i gest nałożenia rąk. To wyraźne odwołanie do Sakramentu Bierzmowania, jaki wielu z nas już otrzymało. Pragniemy więc w tym nadchodzącym roku odnowić w sobie łaskę tego sakramentu tak, aby jak mówi w innym miejscu Pismo Święte „strumienie wody żywej popłynęły z naszego wnętrza.” Duch Święty, gdy przychodzi, przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Rozlewa Bożą miłość w naszych sercach, abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał.

Tam, gdzie Maryja, tam i Duch Święty. W nadchodzącym roku czeka nas nawiedzenie Naszej Pani i Królowej w Jej Jasnogórskim wizerunku. Dzień nawiedzenia, 3/4 czerwca, będzie poprzedzony rekolekcjami, które poprowadzi ojciec paulin Michał Gawryluk w dniach 30 maja – 3 czerwca. Pod koniec 2018 roku, 12 grudnia, czeka nas kolejne ważne wydarzenie 70. rocznica powstania naszej parafii. 

Na ten nadchodzący czas niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański