Jubileusz chóru parafialnego

W niedzielę 17 grudnia chór parafialny zaśpiewa podczas sumy o godz. 12.00, a następnie odbędzie się jubileuszowy koncert, na który serdecznie zapraszamy.
W tym roku mija 5 lat odkąd powstał nasz obecny chór parafialny, założony przez organistę Pawła Moszkowicza. Ale przy tej okazji warto wspomnieć, że nasza parafia od początku swego istnienia była bardzo rozśpiewana, a to za sprawą zaangażowanych w swoją pracę organistów, którzy swoją muzyczną pasję potrafili zaszczepić parafianom.
Po powstaniu parafii w 1948 r. pierwszym organistą został Pan Czesław Dzwonek, który przeszło 50 lat pełnił tę funkcję i cały czas prowadził założony przez siebie chór parafialny. Po nim w 2002 r. krótko, bo przez rok, organistką była Pani Joanna Szczepańska. Od października 2003 r. do września 2012 r. organistą w naszym kościele był Pan Zbigniew Patej i on także prowadził chór wraz z Panią Julią Greke.
Nasz obecny organista, który pracuje od września 2012 r. założył nowy chór. Pierwsza próba odbyła się 29 października 2012 roku. Chór uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach w parafii. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy członków chóru było uświetnienie śpiewem uroczystości konsekracji kościoła Świętej Rodziny na Zaciszu.