Dary dla ubogich

W czasie adwentu przy figurze św. Antoniego w kościele stoił kosz, do którego można wkładać dary rzeczowe i żywność dla bezdomnych i ubogich. Będą one przekazane potrzebującym podczas spotkania wigilijnego, które zostanie zorganizowane w domu parafialnym 23 grudnia. Ofiary pieniężne na ten cel można także wkładać do puszki przy figurze świętego.