Adwent czasem nawrócenia

Rozmowa z ks. Łukaszem Żakiem, który od 10 do 13 grudnia będzie głosił rekolekcje w naszym kościele

Rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Czekamy na Jego narodzenie się w naszych sercach, a w perspektywie na Jego ponowne przyjście. Chcemy się do tego przygotować przede wszystkim uczestnicząc w rekolekcjach adwentowych, które w tym roku wygłosi ks. Łukasz Żak. Od 2011 r. jest on kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Studiuje od roku historię Kościoła na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kultu maryjnego papieży okresu reformy gregoriańskiej.

Księże Łukaszu, jaki jest sens kolejnych rekolekcji parafialnych, w których w najbliższych dniach będziemy uczestniczyli?           

Św. Paweł w jednym ze swoich listów napisał, że „wiara rodzi się ze słuchania”, tzn. że potrzebujemy katechezy, aby pogłębiać naszą wiarę. W życiu duchowym nie można powiedzieć, że już wszystko osiągnęliśmy, że już wszystko wiemy i nie potrzeba nam dalszej formacji. Na drodze wiary jeśli nie idziemy nieustannie do przodu, to się cofamy. Dlatego Kościół proponuje nam czas rekolekcji, abyśmy poprzez katechezę umocnili naszą wiarę i zrobili krok w stronę Pana. Ważne jest też uświadomić sobie w Adwencie i w Wielkim Poście sens zbliżających się świąt, aby je „przeżyć, a nie przeżuć”. Te momenty w roku liturgicznym mają szczególne znaczenie, gdyż Pan Bóg w szczególny sposób przychodzi ze swoją łaską. Czas rekolekcji pomaga na tę łaskę się otworzyć.

Czym jest oczekiwanie w Adwencie?

Adwent ma dwojaki charakter. Z jednej strony czekamy na Boże Narodzenie, z drugiej jednak wypatrujemy ostatecznego przyjścia Chrystusa w chwale. Oba te wydarzenia mają nas mobilizować do nawrócenia. Dziś często mówi się, że Adwent to czas radosnego oczekiwania, więc wymiar pokuty i nawrócenia schodzi na drugi plan. To jednak nie jest w pełni prawda. Kolor liturgiczny Adwentu – fiolet – przypomina nam, że pokuta jest nieodłącznym wymiarem adwentowego oczekiwania. Dlatego, moim zdaniem, najlepsze czuwanie na przyjście Pana to takie, kiedy podejmujemy trud nawrócenia. I do tego będę nawiązywał w trakcie rekolekcji.

Jaki będzie temat rekolekcji w parafii Świętej Rodziny na Zaciszu?

Tematem rekolekcji będzie właśnie nawrócenie. Kiedy słyszymy to słowo mamy wrażenie, że opisuje ono tylko osoby, które popełniały jakieś poważne grzechy np. zabijały, kradły, nie chodziły do kościoła i nagle zmieniły swoje życie. To tylko jeden z aspektów nawrócenia. Ta rzeczywistość dotyczy jednak wszystkich chrześcijan. Każdy z nas, nawet ci chodzący na Mszę, potrzebuje nawrócenia, czyli większego przylgnięcia do Pana. Naszym przewodnikiem na tej drodze będzie święty Augustyn, który przeżył nawrócenie, mimo że był wierzący, chodził do kościoła, słyszał o Jezusie wielokrotnie, ale de facto był z dala od Niego. Przeżył on swoje nawrócenie na trzech poziomach: intelektualnym, moralnym i sakramentalnym. Każdy z tych aspektów przemiany w życiu Ojca Kościoła zostanie przeze mnie omówiony w kolejne dni rekolekcji. Mam nadzieję, że idąc za świętym Augustynem doświadczymy głębokiej i trwałej przemiany serca, która jest najpiękniejszym darem, jaki możemy złożyć Nowonarodzonemu Panu. 

Jak zachęcić tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, by odważyli się wejść w głębszą relację z Panem Bogiem podczas rekolekcji?

Półtora roku temu prowadziłem w Waszej parafii rekolekcje wielkopostne i było to dla mnie piękne doświadczenie. Miałem wrażenie, że jestem we wspólnocie pełnej żywej wiary. Uświadomił mi to pewien epizod. Pamiętam, że tydzień po rekolekcjach Wasza parafianka przyjechała specjalnie do Wesołej, gdzie wówczas pracowałem, aby się wyspowiadać, według wskazówek, których udzieliłem podczas rekolekcji. To mi pokazało, że pośród Was jest wiele osób, które szczerze szukają Jezusa. Dlatego z ogromną radością przyjąłem zaproszenie Księdza Proboszcza Andrzeja Mazańskiego, który zawsze z ogromną troską i zaangażowaniem myśli o formacji duchowej swoich parafian. Bardzo się cieszę, że w te cztery dni, tzn. od 10 do 13 grudnia, razem będziemy wędrować drogami wiary. Na tę wspólną drogę Was zapraszam. Już teraz, będąc jeszcze w Rzymie, zawierzam ten czas wstawiennictwu świętego Augustyna, którego kościół w Wiecznym Mieście znajduje się tuż obok mojej uczelni. Niech on wyjedna nam wszystkim łaskę autentycznego nawrócenia.  

Zapraszamy na rekolekcje i szczęść Boże!